Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vi ser vårtecken bland småbolagen

Lyssna in på mars månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt. Inspelad 4 april 2024.

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 4,45% respektive 3,61% i mars efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg med 6,57% i mars.

Bland fondens större innehav gav Ossdsign (medicinteknik) och Opter (mjukvara) bra bidrag. Bland fondens mindre och medelstora positioner noterade vi goda bidrag från Cint Group (mjukvara), Maven Wireless (teknik) och Brinova (fastigheter). Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen.  

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 110,7%. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 4,0% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 89,4%. Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden sedan start är 12,3%.

Marknaden och bolagen

I mars fortsatte de globala börserna att utvecklas positivt. S&P 500 steg med 3,2% och MSCI World steg med 3,4%. Storbolagen i Europa mätt som EURO STOXX 50 steg med 4,4%. De nordiska marknaderna gjorde comeback i mars efter att ha utvecklats svagare än de globala marknaderna under årets första månader. I Norden steg den danska börsen med 6.0% tätt följd av svenska OMX Stockholm Benchmark, som steg med 5,0%. Det norska benchmarkindexet steg med 4,9% medan Finland steg med 1,6%. Småbolagen, som utvecklades svagare än de större under årets första två månader, hade en stark utveckling med CSX Sweden som steg med hela 7,7%, Storbolagsindexet OMX S30 följde i stort sett de europeiska storbolagen och steg med 4,2%.

Efter återhämtningen i mars har de nordiska småbolagen utvecklats i linje med de större bolagen. Blickar vi två år bakåt så har emellertid småbolagen haft marginella 1% avkastning medan storbolagen avkastat 22%. 

Efter månadens utgång meddelade Ossdsign att bolaget tecknat ett flerårigt gruppavtal med Premier Inc. Premier är en av USA:s största gruppinköpsorganisationer för sjukhus och har 5 350 anslutna sjukhus. Avtalet ger inga volymgarantier, men gör Ossdsigns marknadsföring till respektive sjukhus betydligt lättare. Ossdsigns försäljning av Catalyst, dess nanosyntetiska bengraft, växte sekventiellt med 60% under det fjärde kvartalet. Vi förväntar oss en fortsatt mycket stark tillväxt de kommande åren även om det kan vara vissa fluktuationer mellan kvartal. Tillväxtmöjligheterna har dessutom stärkts väsentligt genom att den förlustbringande kraniala verksamheten stängts ned. Det ger mer resurser till kliniska studier och till försäljningsorganisationen samtidigt som ledningsresurserna kan användas betydligt mer effektivt.

Vi investerade i mjukvaruföretaget Opter vid börsintroduktionen hösten 2021. Bolaget har levererat en imponerande tillväxt och ARR ökade med goda 20% under fjolåret. Rörelsemarginalen ökade från 18,3% till 22,6% men bör på sikt närma sig 30%. Bolagets mjukvara utgörs av ett verksamhetssystem för åkerier. Företaget grundades 2002 och drivs fortfarande av grundarna som tillika är huvudägare. Tillväxten har sedan start legat omkring 25% årligen och verksamheten har expanderat från Sverige till att idag omfatta samtliga nordiska länder samt Estland. Bolaget bör ha goda förutsättningar att expandera mot DACH-regionen och vi ser bra förutsättningar för en fortsatt tvåsiffrig organisk tillväxt med stark lönsamhet. Redovisningen är konservativ och samtliga utvecklingskostnader kostnadsförs direkt. Bolaget har nettokassa, genererar starka kassaflöden och utdelningen höjs i år med 47%. Aktien har givit oss en årlig avkastning över 20% och är ett gott exempel på hur långsiktighet i små växande bolag lönar sig.

Under de senaste månaderna har vi sett tecken på ökad optimism bland hushållen. Vi noterar också att den svenska bostadsmarknaden vänt uppåt. Stadsdelen Östermalm i Stockholm är den del av marknaden som ligger tidigast i cykeln och i februari och mars märktes en tydlig vändning på marknaden. Vi räknar också med att höra mer optimistiska tongångar från konsumentrelaterade bolag. Vår portfölj, med aktiva aktieval, utgörs idag av runt 30% inom detta segment.

Under årets första kvartal har vi initierat nya positioner i Nanoform Finland, Lindex OY, Smarteye, Karnell och Proact. Innehaven i Aker Carbon Capture, Calliditas, Dolphin Drilling, Balder och Hafnia, har avyttrats. Vi ser fortsatt goda avkastningsmöjligheter i småbolagssektorn. 

Avslutningsvis vill vi som alltid tacka våra medinvesterare för förtroendet.

Månadens bolagsbesök

Under månaden har vi bland andra träffat Karnell, Elekta och Ossdsign. Antalet besök har varit begränsat på grund av att många bolag gått in i tyst period. 

Månadens största bidragare
  • Ossdsign – Medicinteknik
  • Opter – Mjukvara
  • Cint Group - Mjukvara
  • Brinova – Fastigheter
  • Maven Wireless – Teknik

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Aktier - en helårsaktivitet
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Positiv utveckling i ett stökigt börsklimat
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Staffan Östlin intervjuas av HedgeNordic