Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kontakta oss

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Adrigo Asset Management

Postadress
Box 1364, 111 93 Stockholm

Besöksadress
Kungsgatan 33, 1 tr

Telefon
08-505 887 00

E-post
info@adrigo.se

Investeringsansvarig

Staffan Östlin 615X405

Staffan Östlin

Investeringsansvarig (CIO) och förvaltare

Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.