Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

About Us Staffan 1480X565

Om Adrigo

En hedgefond med fokus på nordiska småbolag med tillväxtpotential. Adrigo är en del av den globala koncernen East Capital Group. 

Om Adrigo

Adrigo Small & Midcap L/S är en aktivt förvaltad hedgefond som investerar i bolag på den nordiska marknaden med ambitionen att generera en absolut avkastning på 8-16 % till en risk som är lägre än för den nordiska small/midcap marknaden. Fonden lanserades i november 2017.

Förvaltarteamet är baserade i Stockholm, och har tillsammans mer än 40 års erfarenhet av de nordiska aktiemarknaderna.

Adrigo är en del av East Capital Group, en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997 som erbjuder investeringslösningar inom förvaltning av aktier, räntepapper, och fastigheter. 

I East Capital Group ingår även East Capital som fokuserar på tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter i Central- och Östeuropa och Espiria som ebjuder globala aktie- och blandfonder.

Kärnan inom East Capital Group är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter, utan också att aktivt arbeta för att driva förändring och påverka industrier runt om i världen att bli mer hållbara. Att generera hållbar avkastning över tid och i framtiden.

Investeringsfilosofi

Nordiskt fokus

Vi fokuserar på att hitta guldkornen bland små och mellanstora börsnoterade företag på den nordiska marknaden. Varje år träffar vi över 200 spännande företag och har en nära dialog med nyckelpersoner och intressenter. De nordiska aktiemarknaderna är väl utvecklade och ger oss förutsättningar för att skydda portföljen även vid en volatil marknad.

Fundamental analys

Vi investerar långsiktigt och i bolag vi förstår och kan utvärdera. Genom grundlig analys av ekonomiska och finansiella faktorer och möten med företagsledningar skapar vi oss en uppfattning om aktien är under- eller övervärderad samt bolagens framtida utveckling på marknaden. Vår metodik för fundamental analys har vi använt framgångsrikt under många år. Adrigo Small & Midcap L/S har under åren fått flera utmärkelser.

Absolut avkastning

Adrigo siktar på att generera 8–16 % årligen, vilket innebär att vi över tid ska skapa en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Fonden har en unik blandning av långa innehav i kombination med en selektiv utvalda portfölj med kortsiktiga positioner. Det här innebär att du som investerar får en förutsägbar fond när det gäller förhållandet mellan risk och avkastning.

Medarbetare

Staffan Östlin 615X405

Staffan Östlin

Förvaltare & Investeringsansvarig Adrigo

Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker för fonderna inom East Capital Group.

Karine Hirn 615X405

Karine Hirn

Partner & Chief Sustainability Officer, East Capital Group

Karine är hållbarhetschef, samt partner och en av grundarna av East Capital Group. Karine har universitetsexamen från EM Lyon i Frankrike samt en forskarexamen från Institut d’Etudes Politiques IEP i Paris. Hon talar franska, engelska, svenska, ryska samt grundläggande mandarin och spanska.

Vårt synsätt

KUNSKAP

Med över 40 års erfarenhet av finansmarknaden fokuserar vi på Adrigo på det vi kan bäst - små och mellanstora bolag på den nordiska marknaden. Vi är aktiva stock-pickers som investerar i företag och branscher som vi har kunskap om, på en marknad vi kan. Som en mindre aktör har vi möjlighet att fatta snabba och samtidigt genomtänkta beslut för att skapa värde för portföljen.

PASSION

Med kunskap och passion för lönsamma investeringar hittar vi guldkornen bland småbolag som har potential att växa både i Norden och på andra marknader. Genom företagsmöten, fundamental analys och med hänsyn till hållbarhetsaspekter skapar vi oss en uppfattning om aktiens värde och vad som kan förändra det i framtiden.

RESULTAT

När du investerar kapital vill du se din investering växa på lång sikt. Adrigos mål är att generera avkastning till fondandelsägarna över tid, oavsett om marknaden stiger eller faller. Efter fem år kan vi stolt säga att vår ambition om 8–16 % per år har hamnat väl inom detta intervall.

East Capital Group 540X355 3

East Capital Group

Adrigo är en del av East Capital Group - en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. East Capital Group består av East Capital, Espiria, Adrigo och East Capital Real Estate. Vi erbjuder aktiv förvaltning av olika investeringslösningar inom aktier, räntepapper och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter utan även arbeta för att driva fram förändringar genom att kombinera aktiva investeringar med ett tydligt ESG-ramverk.