Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

About Us 1480X565

Om Adrigo

En hedgefond med fokus på nordiska småbolag med tillväxtpotential. Adrigo är en del av den globala koncernen East Capital Group. 

Om Adrigo

Adrigo Small & Midcap L/S är en aktivt förvaltad hedgefond som investerar i bolag på den nordiska marknaden med ambitionen att generera en absolut avkastning på 8-16 % till en risk som är lägre än för den nordiska small/midcap marknaden. Fonden lanserades i november 2017.

Förvaltarteamet är baserade i Stockholm, och har tillsammans mer än 40 års erfarenhet av de nordiska aktiemarknaderna.

Adrigo är en del av East Capital Group, en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997 som erbjuder investeringslösningar inom förvaltning av aktier, räntepapper, och fastigheter. 

I East Capital Group ingår även East Capital som fokuserar på tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter i Central- och Östeuropa och Espiria som ebjuder globala aktie- och blandfonder.

Kärnan inom East Capital Group är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter, utan också att aktivt arbeta för att driva förändring och påverka industrier runt om i världen att bli mer hållbara. Hållbar avkastning på lång sikt med andra ord.

Investeringsfilosofi

Nordiskt fokus

Vi fokuserar på att hitta guldkornen bland små och mellanstora börsnoterade företag på den nordiska marknaden. Varje år träffar vi över 200 spännande företag och har en nära dialog med nyckelpersoner och intressenter. De nordiska aktiemarknaderna är väl utvecklade och ger oss förutsättningar för att skydda portföljen även vid en volatil marknad.

Fundamental analys

Vi investerar långsiktigt och i bolag vi förstår och kan utvärdera. Genom grundlig analys av ekonomiska och finansiella faktorer och möten med företagsledningar skapar vi oss en uppfattning om aktien är under- eller övervärderad samt bolagens framtida utveckling på marknaden. Vår metodik för fundamental analys har vi använt framgångsrikt under många år. Adrigo Small & Midcap L/S har under åren fått flera utmärkelser.

Absolut avkastning

Adrigo siktar på att generera 8–16 % årligen, vilket innebär att vi över tid ska skapa en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Fonden har en unik blandning av långa innehav i kombination med en selektiv utvalda portfölj med kortsiktiga positioner. Det här innebär att du som investerar får en förutsägbar fond när det gäller förhållandet mellan risk och avkastning.

Investeringsteam

Staffan Östlin 200X200

Staffan Östlin

Investeringsansvarig (CIO) och förvaltare

Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.

Mer om Staffan

Johan Eriksson 200X200

Johan Eriksson

Förvaltare

Johan har arbetat som förvaltare för Adrigo sedan 2018. Han har en masterexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetat på bland annat Swedia Capital, Deloitte och Handelsbanken.

Mer om Johan

Axel Ekros 200X200

Axel Ekros

Research Associate

Axel arbetar som Research Associate på Adrigo och har innan detta genomfört praktik inom private equity och corporate finance på Novax och Capillar.

Mer om Axel

Hållbarhetsteam

Karine Hirn 200X200

Karine Hirn

Hållbarhetschef och partner, East Capital Group

Karine är hållbarhetschef för East Capital Group, där hon även är partner och en av grundarna till East Capital. Karine har en masterexamen i Management från EM Lyon och en examen från Sciences Po Paris. Hon talar franska, engelska, svenska, ryska samt grundläggande mandarin och spanska.

Paul Nissan 200X200

Paul Nissan

Analytiker ESG och hållbara investeringar, East Capital Group

Paul arbetar med analys gällande ESG och hållbara investeringar. Han började på East Capital 2017. Paul har en masterexamen i finans från Uppsala Universitet och en magisterexamen i redovisning från Mälardalens Högskola.

Vårt synsätt

KUNSKAP

Med över 40 års erfarenhet av finansmarknaden fokuserar vi på Adrigo på det vi kan bäst - små och mellanstora bolag på den nordiska marknaden. Vi är aktiva stock-pickers som investerar i företag och branscher som vi har kunskap om, på en marknad vi kan. Som en mindre aktör har vi möjlighet att fatta snabba och samtidigt genomtänkta beslut för att skapa värde för portföljen.

PASSION

Med kunskap och passion för lönsamma investeringar hittar vi guldkornen bland småbolag som har potential att växa både i Norden och på andra marknader. Genom företagsmöten, fundamental analys och med hänsyn till hållbarhetsaspekter skapar vi oss en uppfattning om aktiens värde och vad som kan förändra det i framtiden.

RESULTAT

När du investerar kapital vill du se din investering växa på lång sikt. Adrigos mål är att generera avkastning till fondandelsägarna över tid, oavsett om marknaden stiger eller faller. Efter fem år kan vi stolt säga att vår ambition om 8–16 % per år har hamnat väl inom detta intervall.

East Capital Group

Adrigo är en del av East Capital Group - en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. East Capital Group består av East Capital, Espiria, Adrigo och East Capital Real Estate. Vi erbjuder aktiv förvaltning av olika investeringslösningar inom aktier, räntepapper och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter utan även arbeta för att driva fram förändringar genom att kombinera aktiva investeringar med ett tydligt ESG-ramverk.

East Capital Group 540X355