Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vi kan nordiska småbolag

Adrigo Small & Midcap L/S är en aktivt förvaltad aktiehedgefond som investerar i nordiska små och mellanstora bolag.

Investeringsfilosofi

Nordiskt fokus

Vi fokuserar på att hitta guldkornen bland små och mellanstora börsnoterade företag på den nordiska marknaden. Varje år träffar vi över 200 spännande företag och har en nära dialog med nyckelpersoner och intressenter. De nordiska aktiemarknaderna är väl utvecklade och ger oss förutsättningar för att skydda portföljen även vid en volatil marknad.

Fundamental analys

Vi investerar långsiktigt och i bolag vi förstår och kan utvärdera. Genom grundlig analys av ekonomiska och finansiella faktorer och möten med företagsledningar skapar vi oss en uppfattning om aktien är under- eller övervärderad samt bolagens framtida utveckling på marknaden. Vår metodik för fundamental analys har vi använt framgångsrikt under många år. Adrigo Small & Midcap L/S har under åren fått flera utmärkelser.

Absolut avkastning

Adrigo siktar på att generera 8–16 % årligen, vilket innebär att vi över tid ska skapa en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Fonden har en unik blandning av långa innehav i kombination med en selektiv utvalda portfölj med kortsiktiga positioner. Det här innebär att du som investerar får en förutsägbar fond när det gäller förhållandet mellan risk och avkastning.

Investera i Adrigo Small & Midcap L/S

Du kan investera i fonden genom att bli direktkund hos ECG Investment Solutions eller genom någon av våra samarbetspartners:

Investeringsteam

Staffan Östlin 200X200

Staffan Östlin

Investeringsansvarig (CIO) och förvaltare

Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.

Mer om Staffan

Johan Eriksson 200X200

Johan Eriksson

Förvaltare

Johan har arbetat som förvaltare för Adrigo sedan 2018. Han har en masterexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetat på bland annat Swedia Capital, Deloitte och Handelsbanken.

Mer om Johan

Hållbarhet

För oss på Adrigo står långsiktigt hållbara investeringar och värdeskapande i fokus. Vi tar hänsyn till ESG-aspekter i vår investeringsprocess och agerar som ansvarsfulla ägare. Adrigo är en del av East Capital Group som har varit anslutna till PRI (Principles for Responsible Investment), FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar sedan 2012.

Adrigo Hållbarhet 615X405