Vi kan nordiska småbolag

Adrigo Small & Midcap L/S är en aktivt förvaltad aktiehedgefond som investerar i nordiska små och mellanstora bolag.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Efter regn kommer solsken

Investeringsfilosofi

Nordiskt fokus

Vi fokuserar på att hitta guldkornen bland små och mellanstora börsnoterade företag på den nordiska marknaden. Varje år träffar vi över 200 spännande företag och har en nära dialog med nyckelpersoner och intressenter. De nordiska aktiemarknaderna är väl utvecklade och ger oss förutsättningar för att skydda portföljen även vid en volatil marknad.

Fundamental analys

Vi investerar långsiktigt och i bolag vi förstår och kan utvärdera. Genom grundlig analys av ekonomiska och finansiella faktorer och möten med företagsledningar skapar vi oss en uppfattning om aktien är under- eller övervärderad samt bolagens framtida utveckling på marknaden. Vår metodik för fundamental analys har vi använt framgångsrikt under många år. Adrigo Small & Midcap L/S har under åren fått flera utmärkelser.

Absolut avkastning

Adrigo siktar på att generera 8–16 % årligen, vilket innebär att vi över tid ska skapa en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Fonden har en unik blandning av långa innehav i kombination med en selektiv utvalda portfölj med kortsiktiga positioner. Det här innebär att du som investerar får en förutsägbar fond när det gäller förhållandet mellan risk och avkastning.

Investeringteam

Staffan Östlin 615X405

Staffan Östlin

Förvaltare & Investeringsansvarig Adrigo

Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker för fonderna inom East Capital Group.

Investera i Adrigo Small & Midcap

Du kan investera i fonden genom att bli direktkund hos ECG Investment Solutions eller genom någon av våra samarbetspartners:

Wind Turbines 615X405

Hållbarhet

Långsiktigt hållbara investeringar, engagemang och aktivt ägarskap är centralt i vårt arbete att skapa värde både på kort och lång sikt. Adrigo är en del av East Capital Group och använder koncernens ESG-ramverk för att integrera hållbarhetsrisker vid investeringar. Samarbete och engagemang utgör en viktig del i vår roll som ansvarsfulla ägare.