Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Juridisk information

Tillstånd och tillsyn

Adrigo Small & Midcap L/S (”Adrigo” eller ”Fonden”) är en specialfond enligt lagen 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") och auktoriserad i Sverige. Tillsyn utövas av Finansinspektionen som också godkänt fondens stadgar.

Adrigo följer Fondbolagens förenings riktlinjer och rekommendationer för god sed i fondbranschen.

East Capital Asset Management S.A.

Förvaltningsbolag är East Capital Asset Management S.A. (ECAM).

ECAM är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) vilket är Finansinspektionen i Luxemburg.
Mer om East Capital Asset Management S.A (på engelska).

ECAM delegerar kapitalförvaltningen till East Capital Financial Services AB.
All juridisk information som rör Adrigo Asset Management, särskilt företagsnamn till East Capital Financial Services AB finns samlat på denna sida.

Riskinformation

Läs fondbestämmelserna och informationsbroschyren noggrant innan en investering.

Investeringar i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillgången till Adrigo Small & Midcap L/S kan vara begränsad i vissa länder. Utförlig information om var fonden finns registrerad och vilken typ av distribution som är tillåten kan erhållas av Adrigo Asset Management. Informationen om Adrigo Small & Midcap L/S är inte avsedd att vara tillgänglig för investerare hemmahörande i ett land där tillgängliggörandet av sådan information är förbjuden enligt lag eller föreskrift.

Det är viktigt att du själv bedömer om en investering är lämplig i förhållande till dessa risker samt de eventuella skatte- och andra legala konsekvenser och begränsningar som kan gälla för dig. Du bör också vid behov konsultera finansiell, juridisk och skatterådgivare innan du investerar.

Integritetspolicy

I vår Privacy Notice hittar du information om hur vi behandlar personuppgifter.

Klagomålshantering

För oss är det viktigt att du som kund hos oss är nöjd. Om du av någon anledning inte är nöjd med någon produkt eller en tjänst är vi tacksamma att du tar dig tid att kontakta oss, så att vi har möjlighet att reda ut vad som hänt. Klagomål lämnas givetvis kostnadsfritt.

Här hittar du mer information om hur du kontaktar oss vid eventuella klagomål.