Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyheter

Ta del av våra senaste insikter och nyheter - artiklar, expertkommentarer, events och mer från Adrigo