Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Adrigo Small And Midcap LS Header Image 2022 11

Adrigo Small & Midcap L/S

En aktivt förvaltad aktiehedgefond som investerar i nordiska småbolag med mål om absolut avkastning

Kort om Adrigo

Adrigo Small & Midcap L/S är en aktivt förvaltad aktiehedgefond som investerar i nordiska små och mellanstora bolag. Fonden kan investera i bolag som ingår i Carnegie Small Cap Index, vilket innebär bolag med upp till cirka 80 miljarder i börsvärde. Tonvikten ligger dock på betydligt mindre bolag med börsvärde mellan en och femton miljarder – bolag som ofta är underanalyserade av de större fondbolagen och bankerna.

Fonden passar dig som vill:

  • Investera i guldkornen bland nordiska småbolag
  • Skydda din investering oavsett marknadsläge
  • Ha en fond med absolut avkastning som mål
  • Diversifiera din portfölj
  • Investera långsiktigt

Avkastning

Per 2023-04-28 Klass A Klass C
NAV-kurs 169,85 2 082,79
1 månad +4,11% +4,11%
i år -0,22% -0,22%
Sedan start 69,85%  
Högsta NAV-kurs 216,34 2 247,33
Per 2023-05-26
Estimat maj* -4,46% -4,46%
Indikativ NAV-kurs* 162,27 1 989,85
Om NAV-kurs

Utveckling

Adrigo Small Midcap Graf Sv

Ackumulerad utveckling november 2017 – april 2023 (Klass A)

Adrigo Small & Midcap L/S

Fondtyp

Aktiehedgefond

Startdatum

Klass A: 2017-11-01
Klass C: 2022-05-02

ISIN

Klass A: SE0010440735
Klass C: SE0017133366

Jämförelseindex

Fonden följer inget jämförelseindex

Insättning

Minimum 1000 kr

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Handel

Fonden är månatligt handlad. Anmälan måste vara Adrigo tillhanda senast tre bankdagar före sista bankdagen i månaden.

Nästa teckningstillfälle

26 maj

Riskprofil

Fonden har riskklass 5 av 7 vilket innebär att den kan minska/öka kraftigt i värde. Rekommenderad sparhorisont: Minst 5 år

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

Avgifter

Insättningsavgift

0%

Uttagsavgift

0%

Årlig avgift (Klass A)

1,177%

Årlig avgift (Klass C)

1,18%

Prestationsbaserad förvaltningsavgift 20 % av totalavkastningen som överstiger STIBOR 1M, efter avdrag för fast förvaltningsavgift.

Utmärkelser

Varför Adrigo?

Varför investera i Adrigo?

Adrigo siktar på att generera 8–16 % årligen, vilket innebär att vi över tid ska skapa en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Fonden har en unik mix av långa innehav kombinerat med en selektiv utvald kort portfölj, vilket ger en fond med riskjusterad avkastning. På Adrigo tar vi inga onödiga risker med din investering.

Vi kan nordiska småbolag

På Adrigo fokuserar på att hitta guldkornen bland mindre börsnoterade företag på den nordiska marknaden. Varje år träffar vi över 200 intressanta företag och har en nära dialog med företagen. Vi arbetar på en marknad vi har goda kunskaper om, följer det som händer och har möjlighet att agera när vi ser att det är till fondens fördel.

Läs mer om oss och vår investeringsfilosofi

Investeringsteam

Staffan Östlin 200X200

Staffan Östlin

Investeringsansvarig (CIO) och förvaltare

Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.

Mer om Staffan

Johan Eriksson 200X200

Johan Eriksson

Förvaltare

Johan har arbetat som förvaltare för Adrigo sedan 2018. Han har en masterexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetat på bland annat Swedia Capital, Deloitte och Handelsbanken.

Mer om Johan

Investera i Adrigo Small & Midcap L/S

Du kan investera i fonden genom att bli direktkund hos ECG Investment Solutions eller genom någon av våra samarbetspartners:

Information

*Estimat/Indikativ NAV-kurs fastställs per den sista bankdagen varje vecka och beräknas före avdrag för innevarande månads förvaltningsavgifter. Estimatet publiceras den första bankdagen varje vecka, med undantag då den senaste bankdagen också är den sista bankdagen i en månad, då fondandelsvärdet (NAV-kurs) publiceras.

Fondandelsvärde (NAV-kurs) fastställs den sista bankdagen varje månad, efter avdrag för månadens förvaltningsavgifter.