Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fortsatt tjurig marknad för småbolag, aktiv stock-picking betalar sig

Lyssna in på oktober månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt.
Öppna som PDF

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 2,8% i oktober efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic föll 3,4% i oktober.

Bland fondens större innehav gav Initiator Pharma (läkemedelsutveckling) och Bonesupport (medicinteknik) bra bidrag. Bland fondens medelstora positioner noterades goda bidrag från Wärtsilä (industri), Camurus (läkemedel) och Nolato (industri). Fondens blankade innehav hade som grupp en klart positiv påverkan på avkastningen med bidrag från individuella kortningar såväl som från bredare indexhedge. 

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 71,6%. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 9,4 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 3,0% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 52,6%.

Marknaden och bolagen

De globala börserna fortsatte utvecklads svagt under oktober. Både MSCI World och EURO STOXX 50 föll 2,6%. De svenska storbolagen (OMXS30) föll 3,5% medan de svenska småbolagen i form av CSX, sjönk med 3,2%. Både den norska och den finska marknaden sjönk under månaden medan den danska var oförändrad. Det är numera svårt att dra slutsatser av index i Danmark då Novo svarar för mer än 50% av indexvärdet (KAX). Sedan årsskiftet har KAX stigit med cirka 9% men om Novo exkluderas är index ned runt 12%. Basmetaller sjönk och råvaruindex (CRB) var ned 0,7%. Återigen såg vi en stor rörelse i oljepriset som efter en kraftig uppgång i september sjönk  7-8% under månaden.

En av fondens första investeringar, Bonesupport (vi gjorde vår första investering i november 2017), gladde oss återigen. Försäljningen av bolagets huvudprodukt, Cerament G ett syntetiskt bengraft, accelererade ytterligare under det tredje kvartalet. Den totala försäljningen växte valutajusterat med 76% med en tillväxt i Nordamerika om 102%. Bruttomarginalen stärktes ytterligare och uppgick till 92.1%. Bolaget passerade ytterligare en milstolpe då man nådde ett positivt kassaflöde under kvar-talet. Under kvartalet blev produkten godkänd av fler sjukhussystem och man har idag access till mer än 1 000 sjukhus i USA. Användandet skiljer sig väsentligt mellan olika kirurger och sjukhus, men fortfarande är penetrationen låg och tillväxtpotentialen väsentlig. Bolaget planerar att under det fjärde kvartalet ansöka om ett utökat indikationsområde (för trauma/öppen fraktur). FDA har en målsättning en handläggningstid om tre månader. Även om Cerament redan idag används "off label" torde ett godkännande ge ytterligare fart åt försäljningen. Vidare arbetar bolaget med nya applikationer i olika utvecklingsprogram där eventuell försäljning ligger några år fram i tiden. 

Initiator Pharma, i vår portfölj sedan april 2021, redovisade statistisk signifikans i sin Fas 2b studie vid behandling av måttlig till svår erektil dysfunktion. Det medicinska behovet är stort då 30-40 procent av patienterna inte svarar på dagens behandlingar (Viagra, Cialis etc). I juni redovisade bolaget statistiskt signifikanta resultat psykisk erektil dysfunktion med sin läkemedelskandidat IP2018. Nyligen meddelande man även att de ovan nämnda kandidaterna har visat signifikant effekt mot FSD (kvinnlig sexuell dysfunktion) i prekliniska modeller. Innan nästa fas behöver bolaget en partner för finansiering och vi tror att Initiators breda portfölj är klart attraktiv för ett läkemedelsbolag med globala försäljningsresurser. Med ett börsvärde understigande 500 miljoner SEK finns det en mycket stor potential i dagens kurs. 

Ett nytt innehav i fonden är lagertillverkaren SKF (verkstadsindustri). Sedan vd Richard Gustafson tillträdde våren 2021 befinner sig bolaget på en förändringsresa. Vi menar att den kan resultera i högre och stabilare marginaler och dessutom en högre värderingsmultipel. SKF har länge setts som den fula ankungen i den fina svenska verkstadsfamiljen. Bolaget har historiskt uppvisat lägre marginaler, högre cyklikalitet och lägre avkastning på det egna kapitalet jämfört med de "fina" kollegorna som Atlas Copco, Alfa Laval och Sandvik. Under det tredje kvartalet upplevde SKF negativ organisk tillväxt men lyckades ändå uppvisa en rörelsemarginalökning till 11,5% från fjolårets 8,5%. Tredje kvartalet är normalt svagt för SKF vilket gör marginallyftet än mer imponerande. Vi anser att Gustafson, med fräscha ögon och utan historik från verkstadsindustrin, utmanar organisationen på ett positivt sätt. Den strategiska översynen av verksamheten inom flyg är ett exempel på detta, ett annat, att bolaget lämnat vissa affärer inom bilindustrin då lönsamheten varit för låg. SKF värderas idag till drygt 7x EV/EBIT och ett P/E runt 10. Det är långt under de "fina" bolag vi nämnde ovan men innebär också en kraftig rabatt mot bolag som Trelleborg. Vi ser en bra potential för en omvärdering under de närmaste åren. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra medinvesterare för förtroendet!

Månadens bolagsbesök

Många bolag har rapporterat under månaden. I samband med dessa har vi bland andra träffat Nolato, Bonesupport och SKF

Månadens största bidragare
  • Initiator Pharma – Läkemedelsutveckling
  • Bonesupport – Medicinteknik
  • Nolato – Industri
  • Camurus – Läkemedel
  • Wärtsilä – Verkstadsindustri

Relaterade artiklar

Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Räntefallet gav en överraskande stark börs för november
Volatil månad med stark avslutning