Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Håglös marknad skapar möjligheter för stock-picking

Lyssna in på augusti månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt.
Öppna som PDF

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C föll 5,81 % i augusti efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic föll 2,99 % i augusti.

Bland fondens större innehav gav Frontline (transport) bra bidrag medan Bonesupport (medicinteknik) påverkade avkastningen negativt efter en stark uppgång under juli. Bland fondens dynamiska, medelstora positioner noterades goda bidrag från Alleima (specialstål) och nyligen initierade Billerud (förpackningar). Initiator Pharma gav ett bra bidrag och aktien har handlats relativt starkt efter bolagets Fas 2-utläsning under juni. Fondens blankade innehav hade som grupp en positiv påverkan på avkastningen efter goda individuella kortningar och bredare indexhedge. Avkastningen påverkades negativt efter nedskrivningar i två onoterade innehav. 

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 65,4%. Den genom-snittliga årsavkastningen sedan start är 9,0 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 2,3 % och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 64,6 %.

Marknaden och bolagen

Globala börser föll överlag under augusti. MSCI World föll 1,9 % medan EURO STOXX 50 stängde ned  3,9 %. Svenska storbolagen (OMXS30GI) var ned 2,9 % medan svenska småbolagen utvecklades svagare och föll 4,4 % under månaden. Sverige hade klart svagast utveckling i jämförelse med övriga nordiska länderna. Oljan steg 1,5 % medan hela råvaruindex (CRB) var oförändrat efter en stark uppgång under juli. 

Efter en stark julimånad noterades en klart svagare augusti. Bland negativa bidragsgivare noterade vi flertalet aktier som under juli var starka bidragsgivare bland annat BHG och Bonesupport. Ingen ny signifikant kurspåverkande information har noteras i bolagen, utan vi ser kursrörelserna drivna av vinsthemtagningar. 

En besvikelse under månaden var Online Brands (e-handel). Bolagets rapport för kvartal två fick oss inte att dra på smilbanden. Dess största bolag, Trendcarpet, drabbades av lagerproblematik under kvartalet vilket straffat försäljningen. Vi ser problematiken som kortsiktig och noterar att e-handelskollegor har förbättrat försäljningsmomentum, om än från lägre nivåer. Övriga bolag inom gruppen, ex Nordic Kidswear (vilka saluför testvinnande Isbjörn of Sweden) och Bread & Boxers fortsätter att driva trafik till sina egna, marginalhöjande, e-handelskanaler. Affärsklimatet för fysisk retail och e-handlare är onekligen tufft kortsiktigt. Vi fortsätter dock att se strukturell tillväxt, klar marginalpotential och starka kassaflöden, vilka kan återinvesteras till hög avkastningen eller delas ut till bolagets aktieägare. 

Pierce (e-handel) levererade en rapport som indikerar att bolaget rör sig i rätt riktning. Likt beskrivet ovan är klimatet tufft och omsättningen föll 7 % (ex. valuta). Gjorda prisjusteringar och lägre kostnader för containerfrakt bidrog dock till att den viktiga bruttomarginalen steg med 260 bps under kvartalet. Pierce indikerar att kostnadstrycket minskar och att fokus framgent är att driva försäljning av egna varumärken. Egna varumärken, vars försäljning var oförändrad under kvartalet, står får över 40 % av omsättningen. Denna försäljning och minskade koncernkostnader är viktiga drivare för att Pierce ska nå koncernmålet om 8 % rörelsemarginal. Aktiemarknaden sätter låg tilltro till styrelsens och ledningens förmåga att skapa mervärde. Bolaget har korta tillgångar, vilka överstiger motsvarande skulder till motsvarande 5 kronor per aktie, vilket ska jämföras med augusti månads stängningskurs om 6,8 kronor. Vi tror att detta skuldfria bolag kommer få mer uppmärksamhet i takt med att marginalerna stärks och varulagret konverteras till kassa. Tack vare en stark balansräkning har investerare tid att vänta. 

Bland nya innehav vill vi nämna Billerud. Efter att ha investerat knappt SEK 8 miljarder i den nya kartongmaskinen vid Gruvön väntade sig aktiemarknaden en skördetid med starka kassaflöden. Då bolaget i stället förvärvade amerikanska Verso för USD 825 miljoner och tog beslut att investera  SEK 2,6 miljarder i en ny sodapanna i Frövi tappade många hårt prövade aktieägare tålamodet. Speciellt som Billerud tvingades genomföra en nyemission för att finansiera Verso. Aktien har utvecklats sämst i sektorn de senaste åren och hade i somras tappat 40 % sedan beskedet om förvärvet av Verso. VD avskedades i slutet av juli och vår förhoppning är att bolaget nu överger sin strategi om att konvertera ett av Versos bruk till kartongtillverkning och i stället väljer en reträtt.. Aktien handlas med kraftig rabatt mot övriga sektorn, trots att man har välinvesterade och konkurrenskraftiga anläggningar. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra medinvesterare för förtroendet!

Månadens bolagsbesök

Bland portföljbolagen träffade vi bland annat OssDsign, Initiator Pharma och Pierce. 

Vi hade även kontakt med en handfull potentiella nyinvesteringar och besökte ett par investerarkonferenser. 

Månadens största bidragare
  • Frontline – Transport
  • Kort position - Industri
  • Initiator Pharma - Läkemedelsutveckling
  • Kort position – OMXS30indextermin
  • Kort position – Mjukvara

Relaterade artiklar

Långsiktigt fokus betalar sig
Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Räntefallet gav en överraskande stark börs för november