Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Räntefallet gav en överraskande stark börs för november

Lyssna in på november månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt.

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 4,2% i november efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg med 7,4% i november.

Bland fondens större innehav gav Sinch (mjukvara), Bonesupport (medicinteknik) och Golden Ocean (transport) bra bidrag. Bland fondens medelstora positioner noterades goda bidrag från Cint (mjukvara), Camurus (läkemedel) och Enea (mjukvara). Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 78,8%. Den genom-snittliga årsavkastningen sedan start är 10,0%. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 3,3% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 63,9%.

Marknaden och bolagen

Positiva signaler om inflationen innebar kraftiga räntefall, vilket gav bränsle åt de globala börserna i november. MSCI World och EURO STOXX 50 steg med 8,3% respektive 8,1%. De svenska storbolagen (OMXS30) utvecklades något svagare men var ändå upp 7,8%. De svenska småbolagen (CSRX Sweden) gjorde en stark återhämtning och steg med hela 11,4%. Den finska börsen avancerade med 6,5% medan Danmark steg med 4,5%. Den norska börsen påverkades av den svaga utvecklingen av oljepriset och steg med 1,8%. Oljepriset var under fortsatt press där Brent sjönk med 7,8%. Sista dagen i november annonserade OPEC ytterligare produktionsneddragningar. Av erfarenhet vet vi att de olika länderna inte alls brukar vara överens och det återstår att se hur den reella effekten blir. Under hösten har vi sett att de neddragningar som gjorts av OPEC (främst Saudiarabien) har ersatts med produktion från länder som USA och Venezuela. Nickelpriset sjönk med 8,2% medan koppar och zink steg med några procent.

I november 2022 gjorde vi vår första investering i Ossdsign, ett bolag vi följt sedan börsintroduktionen 2019. Initialt var vi skeptiska till skalbarheten för bolagets då huvudsakliga produkt, ett kranialimplantat. I november 2020 genomfördes förvärvet av Sirakoss som medförde att den totala marknadspotentialen för Ossdsign mångdubblades. Produkten som kom in via förvärvet, Catalyst, hade fått marknadsgodkännande i USA av FDA under sommaren. Catalyst är ett syntetiskt bengraftsubstitut som främst används vid ryggradskirurgi. Marknadspotentialen för syntetiska bentransplantat vid ryggradsoperation i USA uppskattas till omkring USD 1,8 miljarder. Produkten lanserades i USA i augusti 2021. Det är stor skillnad att lansera en medicinteknisk produkt som Catalyst jämfört med ett läkemedel. Varje sjukhus och varje kirurg måste övertygas om produktens förträfflighet. Det är därför rimligt att tillväxten tidvis sker i etapper, vilket vi även sett i ett av våra andra större innehav, Bonesupport.

Bruttomarginalen för Catalyst överstiger 90 % och en kommersialiseringsstrategi där man har ett stort antal fristående distributörer innebär att skalbarheten är mycket god. Genom den kapitalanskaffning som genomfördes i slutet av september säger sig bolaget vara finansierat för att nå ett positivt kassaflöde på medellång sikt. I samband med detta togs även beslutet att stänga ned den kraniala verksamheten och helt fokusera på Catalyst. Ossdsign kommer därmed kunna sänka rörelsekostnaderna med SEK 30-40 miljoner. Omsättningsmålet på medellång sikt är SEK 150-200 miljoner, vilket kan jämföras med årets försäljning av Catalyst som bör hamna under SEK 60 miljoner. Vi ser en betydande potential för värdeökning från dagens börsvärde runt SEK 600 miljoner.

Vid månadsskiftet kom det inte helt oväntade beskedet att Ivar Vattne utsetts till vd för Billerud (förpackningsprodukter). Det är en utnämning som vi välkomnar och som vi tror kommer bidra till att bolaget åter kan blir värdeskapande för dess ägare. Vi bedömer att Billeruds mycket offensiva investeringsplaner i Nordamerika kommer dämpas och att bolaget kommer producera starka fria kassaflöden under kommande år. Aktien handlas med betydande rabatt gentemot sektorn och vi ser i åtminstone en omvärderingspotential uppemot 50%.

Ett nytt mindre innehav i fonden är Maven Wireless, ett lönsamt och snabbväxande bolag. De utvecklar mjukvara för att förstärka signalerna i ett trådlöst telekomsystem. Bolaget har på kort tid skaffat ett antal stora europeiska kunder och i början av sommaren 2023 togs en första order i USA.

Avslutningsvis vill vi tacka våra medinvesterare för förtroendet!

Månadens bolagsbesök

Bland de bolag vi träffat kan nämnas Ossdsign, Bonesupport, Billerud och Holmen. Vi har dessutom deltagit vid ett antal investerarkonferenser.

Månadens största bidragare
  • Sinch – Mjukvara
  • Camurus – Läkemedel
  • Bonesupport - Medicinteknik
  • Enea – Mjukvara
  • Golden Ocean – Transport

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Fortsatt tjurig marknad för småbolag, aktiv stock-picking betalar sig
Volatil månad med stark avslutning
Håglös marknad skapar möjligheter för stock-picking
Stark juli, större delen av portföljen steg över 10 % under månaden