Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktier - en helårsaktivitet

Lyssna in på april månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt. Inspelad 13 maj 2024.

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 2,23% respektive 1,87% i april efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg med 1,01% i april.

Bland fondens större innehav gav Getinge (medicinteknik) och Online Brands (e-handel) bra bidrag. Bland fondens mindre och medelstora positioner noterade vi goda bidrag från Enea (mjukvara), Golden Ocean (transport) och Sedana Medical (medicinteknik). Fondens blankade innehav hade som grupp en positiv påverkan på avkastningen.  

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 115,4%. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 5,0% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 91,3%. Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden sedan start är 12,5%.

Marknaden och bolagen

De globala utvecklade aktiemarknaderna utvecklades negativt under april. MSCI World föll med 3,2%, S&P 500 föll med 4,1% medan STOXX 50 sjönk med 2,3%. Tillväxtmarknaderna utvecklades däremot starkt där Hang Seng och MSCI Kina steg med 7,5% respektive 6,5%. I Norden utvecklades den norska marknaden starkast med en uppgång om 3,2%. I Finland noterade vi starka rapporter från Fortum och de större verkstadsbolagen och index steg med 2,7%. Sverige och Danmark noterade mer modesta uppgångar om 0,9% och 0,5%. De nordiska småbolagen steg med 1,0% medan de svenska småbolagen föll med 0,7%.  Basmetallerna utvecklades mycket starkt där uppgångar om 22% (zink), 15% (nickel) samt 13% (koppar) noterades. 

I mitten av månaden valde vi att åter ta in Getinge i vår portfölj. Den flitige läsaren av våra månadsbrev vet att Getinge under flera perioder tillhört en av våra större innehav. Fjolåret innehöll dock en hel del besvikelser med kvalitetsproblem, där vi också tyckte bolaget kunde kommunicerat tydligare gentemot aktiemarknaden. Då marknadens förtroendet för bolaget gått ned samtidigt som vi räknade med markant lägre kostnader för kvalitetsproblem under 2024 såg vi ett bra tillfälle att köpa aktien. Ledningen bekräftade efter Q1-rapporten att kostnaderna för kvalitetsproblemen bedöms halveras under 2024 jämfört med fjolårets SEK 800m (2,5% av försäljningen). Efter månadens utgång skickade FDA ut ett varningsbrev till användare av Getinges ballongpumpar samt ECMO-system. Problemen är inte nya och resultateffekten bör var liten. Likväl är det negativt, då förtroendet naggas ytterligare i kanten.

Vi har under våren investerat i Electrolux, något som nog får ses som konträrt. Bolaget har gått igenom något av en ökenvandring de senaste åren med stora förluster i USA (delvis beroende på en kraftigt tilltagande priskonkurrens från asiatiska konkurrenter), växande skuldbörda och osedvanligt svaga volymer i den europeiska verksamheten. Vi blev inte förvånade när vd Jonas Samuelsons avgång annonserades kvällen innan rapporten för det första kvartalet släpptes. Rapporten i sig var inte riktigt så svag som befarat. En stor del av analytikerkåren är tilltufsad efter några år av konstanta nedjusteringar av prognoser och riktkurser. Vi tror därför att det finns goda möjligheter för positiva resultatöverraskningar de kommande åren. Marginaleffekten när nya fabriker börjar producera fullt och med rätt produktivitet är betydande, men svår att prognostisera för utomstående. Electrolux har investerat 250 miljoner USD i spisfabriken i Springfield, som kommer producera för fullt i slutet av året. Vad gäller priskonkurrens så är vi inte naiva – vi har följt bolaget mer än tre decennier och vet att konkurrensen är knivskarp. Dock tycker vi se tecken på förbättringar även här där Whirlpool, marknadsledaren i USA, annonserat att man höjer kampanjpriserna med 5%. Aktien, som i skrivande stund handlas strax under 100 kr bör ha åtminstone 30-50% potential på ett års sikt. 

Vi återinvesterade i det svenska mjukvarubolaget Enea förra sommaren efter att aktiekursen kraschat och vd:n fick lämna. Tf. vd Anders Lidbeck har sedan dess genomfört kraftiga besparingar, men också fokuserat på försäljning. Rapporten för det första kvartalet var bättre än väntat där den organiska tillväxten för kärnområdena cybersäkerhet samt nätverk låg omkring 10% och kassaflödet fortsatte att stärkas. Även om aktien utvecklats starkt efter rapporten ser vi stor potential. Det är sällan vi ser mjukvarubolag med starka marknadsställningar värderas till EV/EBIT under 10x. Således ser vi aktien utvecklas fortsatt positivt.

Opter, Cint Group, Sedana och Lindex är några andra av våra innehav som rapporterat under månaden. Marknaden reagerade mycket negativt på Cint där kassaflödet var en besvikelse. Vi tyckte reaktionen var överdriven och ökade på vår position. 

Avslutningsvis vill vi som alltid tacka våra medinvesterare för förtroendet.

Månadens bolagsbesök

Vi har bland annat träffat Svitzer och Nanoform. Vi har även deltagit på ett shippingseminarium samt i ett stort antal konferenssamtal. 

Månadens största bidragare
  • Kort position – Medicinteknik
  • Getinge – Medicinteknik
  • Online Brands – E-handel
  • Enea – Mjukvara
  • Golden Ocean – Transport

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Långsiktigt fokus betalar sig
Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Positiv utveckling i ett stökigt börsklimat
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid