Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Efter regn kommer solsken

Lyssna in på juni månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt. Inspelad 2 juli 2024.

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C sjönk 5,44% respektive 5,43% i juni efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic föll med 2,3% i maj. Hittills under 2024 har Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och klass stigit med 15,71 respektive 12,54% efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic har hittills i år stigit med 11,1%. 

Bland fondens större innehav gav Opter (mjukvara), Sinch (mjukvara) och Pierce Group (e-handel) bra bidrag. Bland fondens mindre och medelstora positioner noterade vi goda bidrag från Proact (IT) och Frontline (transport). Fondens blankade innehav hade som grupp en positiv påverkan på avkastningen.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 125,8%. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 5,7% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 96,4%. Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden sedan start är 13,0%.

Marknaden och bolagen

Juni månads globala börsutveckling blev blandad. MSCI World steg med 2,4%, S&P 500 steg med 3,6% medan EURO STOXX 50 föll med 1,7%. Tillväxtmarknaderna utvecklades starkt där MSCI EM steg med 4,3%. Taiwan och Korea steg kraftigt medan både Hang Seng och MSCI China noterade nedgångar. I Norden var det åter den danska marknaden som utvecklades bäst med en uppgång om 4,1%. Den finska marknaden föll med 2,9% medan Sverige och Norge båda föll med 1,3%. 

Vi investerade i Cint Group under hösten 2023 och aktien utvecklades mycket starkt under ett antal månader, men föll brant i samband med rapporten för första kvartalet. Kursutvecklingen försvagades ytterligare under juni, drivet av en nedgradering på grund av en svag utveckling av kassaflödet från en nordisk mäklare. Vi noterar att riktkursen från firman är 14 SEK, 36% över dagens kurs. Efter Cints förvärv av konkurrenten Lucid har det varit stort fokus på integration, där bolaget arbetat med att ta fram en gemensam konsoliderad plattform. Arbetet börjar närma sig slutet och under juni meddelade bolaget, som en konsekvens, att man genomför ett effektiviseringsprogram, vilket kommer leda till en besparing på runt tio procent av personalkostnaderna. Dessa motsvarar 26% av försäljningen, därför kommer effekten på marginalerna blir väsentlig. Vår bedömning är att aktien har en mycket stor potential under 2–3 års perspektiv. 

Mjukvarubolaget Enea fick under juni en uppföljningsorder från en nordamerikansk tier 1 mobiloperatör. Ordern var för 5G Network Data Layer, och kan vara ett tecken på att marknaden, som varit svag under lång tid, nu börjar stärkas. Enea-aktien har stigit med 45% under det första halvåret och vi har gradvist trimmat vår position.

Vi har under våren investerat i ett par bolag inom medicinteknik som vi följt under en längre tid. Både Braincool och Integrum befinner sig i intressanta kommersiella faser där vi räknar med en accelererande tillväxttakt under kommande år. Med börsvärden om 600 miljoner SEK respektive 1 100 miljoner SEK är det institutionella ägandet fortfarande lågt. 

Det första halvåret har utvecklats väl för fonden. Störst bidrag har vi fått från Calliditas, Pierce Group, Golden Ocean, Opter och Online Brands

  • Calliditas blev uppköpt till en väsentlig premie och vi har sålt våra aktier där likviden placerats i såväl befintliga som nya innehav.
  • I Pierce Group och Online Brands har det senaste årets kostnadsbesparingar börjat ge resultat samtidigt som bolagen åter uppvisar en organisk försäljningstillväxt. Vi noterar  större optimism bland nordiska hushåll och räknar med att se en accelererande tillväxttakt under kommande kvartal, vilket bör innebära väsentliga marginalförstärkningar. Trots årets kursuppgång ser vi stor potential i båda aktierna.
  • Golden Ocean är en av våra två investeringar i inom torrlastbefraktning (den andra är Himalaya Shipping) och med en historisk låg orderbok och strukturella efterfrågetrender bör aktierna ha mer att ge under kommande år.
  • Mjukvarubolaget Opter har fortsatt uppvisa en imponerande tillväxt. Återkommande abonnemangsintäkter (ARR) intäkter ökade med 17% under årets första kvartal och EBIT-marginalen stärktes till 25% (22%). 

Bland besvikelserna under första halvåret kan nämnas Sinch, Electrolux och Getinge. Samtliga får sägas vara konträra investeringar där stora delar av analytikerkåren och investerarkollektivet har en negativ inställning. Dagens värderingar ter sig dock mycket försiktiga och vi ser fortsatt utrymme i vår portfölj för aktierna.

Avslutningsvis vill vi som alltid tacka våra medinvesterare för förtroendet. Tveka inte att höra av er med kommentarer eller frågor. 

Månadens bolagsbesök

Under juni har vi träffat Lindex, Cinclus, Enea, Maven Wireless, Smartoptics, Howwe, Nyab samt Braincool.

Månadens största bidragare
  • Short – Medicinteknik
  • Opter – Mjukvara
  • Sinch – Teknologi
  • Proact – IT
  • Frontline - Transport

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Den bäst presterande hedgefonden i maj 2024
Långsiktigt fokus betalar sig
Aktier - en helårsaktivitet
Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj