Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Efter ett positivt april blev maj en besvikelse - sommaren skapar möjligheter

Lyssna in på 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Johan Eriksson och Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer, intressanta möten med bolag och vart vi har vårt fokus framåt.
Ladda ner PDF

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C sjönk 6,96 % respektive 6,97 % i maj efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic sjönk 2,67 % i maj.

Bland fondens större innehav gav Bonesupport (medicinteknik) bra bidrag efter en kursuppgång om 15 % medan positionerna i Pierce (e-handel) och Online Brands (e-handel) bidrog negativt.

Bland de medelstora innehaven med goda bidrag kan nämnas Camurus (läkemedel) och Opter (mjukvara) med kursuppgångar om 20 % respektive 5 %. Fondens exponering mot norsk transport hade en negativ påverkan på avkastningen med omkring 200 bps. Fondens blankade innehav hade som grupp en positiv påverkan på avkastningen.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 58,0 %. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 8,5 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 1,3 % och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 67,6 %. 

Marknad och bolagen

Månaden innehöll ett fåtal kvartalsrapporter från de nordiska, framför allt mindre börsbolagen med blandade resultat. Marknaden handlades avvaktande och nervöst inför slutförhandlingarna om amerikanska skuldtaket. Besked om förlängd tidsfrist gjorde marknaden något besviken och mer försiktig handel efter beskedet. Kontrakt för att försäkra sig mot fallissemang av amerikansk skuld (CDS:er) steg kraftigt under april och förblev höga under maj. I skrivande stund har både representanthuset samt senaten godkänt förslaget och nu ska President Biden fatta det slutgiltiga beslutet. Enligt USA:s finansminister Yellen riskerar landet att ställa in sina betalningar per den femte juni.

Vi fortsätter att se en ökad divergens mellan börsens större och mindre bolag. Svenska OMX Small Cap har fallit nästan 3 % under året i jämförelse med storbolagen (OMX Large Cap) vilka stigit över 9 %, båda utdelningsjusterat. I USA ser vi samma tendens då Russell 2000 (mindre bolagen) är ned 1 % medan 100 största bolagen, S&P 100 är upp 15 %. De 100 största teknikbolagen, Nasdaq 100 är upp över 30 % under 2023. Vi noterar att amerikanska S&P 500 exklusive större teknikbolag endast är upp 1 % under 2023. Uppenbart är att marknaden fortsätter att söka likvida aktier, något vi tolkar som att övertygelsen om fortsatt stark börs är svag. Börsen går nu in i en normalt mer avvaktande period med lägre handelsvolymer.

Under månaden annonserade Camurus att dess partner Braeburn fått försäljnings-godkännande i USA för Brixadi (benämnt Buvidal utanför USA). Beskedet, vilket var övervägande väntat av analytikerkåren, fick aktien att stiga omkring 7 %. Säljstart sker troligen under Q3 2023 där Camurus erhåller en royalty om uppskattningsvis 12–14 % av försäljningen. Huvudkonkurrenten Indivior finns på den amerikanska marknaden sedan 2018 men har endast, vad vi tror, 35–40k patienter under behandling vilket dock växer 60–70 % i årstakt. Möjligt patientunderlag är 3 miljoner där huvudsakliga målmarknaden uppgår till 1 miljon patienter. Camurus har visat sig dominera den australiensiska marknaden, där båda är verksamma, med en andel om ca 80 % inom långtidsverkande buprenorfin. Trots Indiviors försprång tror vi Camurus har goda förutsättningar att växa snabbt via både förflyttning till långtidsverkande behandling och tagna marknadsandelar från dess konkurrent. Vi betvivlar att den amerikanska marknaden kommer särskilja sig nämnvärt mot övriga världen. Dessutom ska investerare inte glömma att Indivior, tidigare en del av Reckitt Benckiser, bötfällts med 1,4 miljarder USD av amerikanska myndigheter (vilket motsvarar Camurus börsvärde) för felaktig marknadsföring och överförskrivning av opiodläkemedel i USA. Vi anser att analytikerestimaten för så kallad peak sales för Brixadi i USA ter sig modesta och ser god uppsida trots stark kursutveckling senaste året.   

Vår nettoexponering mot transportsektorn hade en märkbart negativ inverkan på månadens avkastning. Svaga makrosiffror från Kina medförde att de redan nedtryckta aktierna föll kraftigt på månadens sista dag. Så varför har vi en fortsatt stark tilltro till dessa aktier? Framför allt handlar det om utbudet av stora torrlastfartyg där nyligen införda miljöregleringar, en stora andel äldre fartyg tillsammans med en historiskt låg orderbok (6,9 % av flottan vilket är det lägsta på 30 år) bör innebära mycket god intjäning de kommande åren. De bolag vi är investerade i har alla en låg mycket generös utdelningspolitik där i princip allt fritt kassaflöde delas ut. Aktierna handlas idag med en rabatt på omkring 25 % mot NAV, en historisk hög rabatt vilket torde minska kursrisken. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår medinvesterare för ert förtroende!

Månadens bolagsbesök

Bland våra innehav träffade vi bland annat Pierce, OssDsign, Getinge. Därtill hade vi en handfull bolagsmöten med nya potentiella innehav. 

Månadens största bidragare
  • Bonesupport – Medicinteknik
  • Camurus – Medicinteknik
  • Momentum Group – Industri
  • Lundbeck – Läkemedel
  • Kort position – Teknik (SE)

Relaterade artiklar

Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Räntefallet gav en överraskande stark börs för november
Fortsatt tjurig marknad för småbolag, aktiv stock-picking betalar sig