Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Stark juli, större delen av portföljen steg över 10 % under månaden

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 14,15 % i juli efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg 0,76 % i juli.

Bland fondens större innehav gav Dolphin Drilling (oljeservice) och Bonesupport (medicinteknik) goda bidrag. Vi noterade flertalet starka bidragsgivare bland våra mellanstora positioner. Totalt steg 11 mellanstora positioner mer än 10 % under månaden. Starka bidragsgivare var bland annat Arjo (medicinteknik), OssDsign (medicinteknik) och BHG Group (e-handel). Även Kahoot (e-learning) bidrog starkt efter utköpsbud under månaden. Fondens blankade innehav hade som grupp en positiv påverkan på avkastningen efter goda individuella kortningar inom råvarusektorn samt kategorin ”serieförvärvare”.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 75,6 %. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 10,3 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 2,0 % och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 69,7 %. 

Marknaden och bolagen

Efter en starkare juni fortsatte globala börser att utvecklas positivt under juli. MSCI World steg med dryga 2,8 % medan EURO STOXX 50 stängde upp 1,6 %. De nordiska börserna hängde överlag inte med, där endast Norge utvecklades positivt. Svenska storbolagen (OMXS30GI) var ned 2,5 % medan svenska småbolagen var upp omkring 1 % under månaden. Råvarupriser utvecklades positivt överlag. Oljan steg närmare 15 % och hela råvaruindexet CRB steg över 8 % under juli. 

Majoriteten av börsens medelstora och större bolag har nu presenterat sina halvårsresultat. Marknadens förväntningar hade kommit ned betänkligt inför, men likväl noterar vi negativa kursreaktioner framför allt drivna av något mer försiktiga utsikter inför andra halvåret 2023. Orderingången har mattats av även inom det tidigare starkare allmänna industrin.

Vi tog en mellanstor position i Arjo, ett bolag vi följt under många år, under sista handelsdagarna i juni. Arjos Q2-rapport slog förväntningarna drivet av starkare organisk tillväxt, bra kostnadskontroll och god kassakonvertering. Aktiemarknaden har oroat sig över balansräkningen varför ett starkare kassaflöde troligtvis var bidragande till stark kursutveckling efter rapporten. Vi stängde positionen under mitten av juli och fick en avkastning om 20 % under kort tid. 

Det är med blandade känslor vi avyttrat våra aktier i Kahoot efter utköpsbudet på 35 NOK under månaden. Premien ter sig något modest i jämförelse med senast betalt (ca 13 %), men aktien har ändock återhämtat sig kraftigt från bottennoteringen kring dryga 15 NOK under mitten av januari. Värderingsmultiplarna är höga på kommande års vinst, men tillväxttakten förväntas å andra sidan vara hög. Vi valde att avyttra våra aktier då vi ser sannolikheten till konkurrerande bud som låg och budet är förankrat bland de större ägarna, vilka i huvudsak ingår i konsortiet som står bakom budet. Vi investerade i Kahoot första gången under oktober 2018. Då hade bolaget precis börjat att monetärisera på sin kundbas och hade omkring 15 000 betalande användare i jämförelse med flera miljoner spelande. Utöver god kundnöjdhet och verksamhetsnytta såg vi en enormt skalbar modell drivet av obetydliga marknadsföringskostnader, höga bruttomarginaler och förskottsbetalningar från kunder. Pandemin drev på tillväxten vilket sedermera visade sig vara abnormt hög. Aktien har varit volatil under åren (toppade på 130 NOK) och vi har varit aktiva i vår handel men alltid med ett långsiktigt fokus och följt bolaget/ledningen genom åren. Våra aktiva handel och långsiktighet har visat sig vara bidragsgivande till våra fondandelsägare och Kahoots bidrag har varit omkring 13,5%-enheter till bruttoavkastningen.

Omkring hälften av våra långa positioner har rapporterat under månaden. Förutom Arjo utmärkte sig särskilt Bonesupport och Camurus med starka resultat. Bonesupport fortsätter vidga kundbasen i USA för huvudprodukten Cerament G där den organiska försäljningstillväxten var 107 %. Vi noterar också att kannibalisering på standardprodukten Cerament var lägre än väntat. Även Camurus redovisade starka tillväxttal. Vårt och marknadens fokus ligger dock på andra halvåret, där partnern Braeburn under september, kommer att lansera Camurus läkemedel mot opiodberoende, Brixadi (Buvidal på övriga marknader).

I början av månaden investerade vi ånyo i mjukvarubolaget Enea. Detta efter att bolaget meddelat att ordförande Anders Lidbeck återinträder som tillförordnad VD samtidigt som bolaget lanserade ett större effektiviseringsprogram motsvarande nästan 2,8 SEK per aktie (kursen då vid 44 SEK). Aktien hade då tappat 85 % på 18 månader. Enea har förvisso problem i delar av verksamheten på grund av förseningar i 5G-marknaden. Bolagets verksamhet inom cybersäkerhet samt stora delar av telekomverksamheten växer. Den finansiella risken är låg och bolaget har inlett ett återköpsprogram. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår medinvesterare för ert förtroende och önska en fortsatt trevlig sommar!

Månadens bolagsbesök

Antalet bolagsbesök har varit lägre till följd av rapportperiod där bolagen har haft stängd period inför resultatredovisningen.

Fokus under juli har varit Q2-rapporter och en något mer intensiv handelsperiod. Vår aktiva handel har givit goda resultat i bland annat Arjo och BHG Group. 

Månadens största bidragare
  • Dolphin Drilling – Oljeservice
  • Arjo - Medicinteknik
  • OssDsign - Medicinteknik
  • BHG Group – e-handel
  • Kahoot – e-learning

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Efter regn kommer solsken
Långsiktigt fokus betalar sig
Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid