Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Volatil månad med stark avslutning

Lyssna in på september månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt.
Öppna som PDF

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 0,97 % i september efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic föll 4,0 % i september.

Bland fondens större innehav gav Billerud (förpackningar) och Frontline (transport) återigen bra bidrag. Även OssDsign (medicinteknik) gav ett gott bidrag efter flera goda nyheter inklusive en lyckad kapitalanskaffning. Bland fondens dynamiska, medelstora positioner noterades goda bidrag från Hafnia (transport), Camurus (läkemedel) och Dolphin Drilling (energi). Fondens blankade innehav hade som grupp en positiv påverkan på avkastningen efter goda individuella kortningar och bredare indexhedge.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 67,0 %. Den genom-snittliga årsavkastningen sedan start är 9,1 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 2,6 % och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 58,0 %.

Marknaden och bolagen

De globala börserna utvecklades överlag svagt under september. MSCI World föll 3,7 % medan EURO STOXX 50 stängde ned 2,8 %. Svenska storbolagen (OMXS30GI) var ned 1,3 % medan svenska småbolagen utvecklades svagare och föll 3,8% under månaden. Sverige hade klart svagast utveckling i jämförelse med övriga nordiska länderna, vilket även var fallet i augusti. Oljepriser steg skarpt där Brent var upp drygt 6 % och WTI 8,5 %. Råvaruindex (CRB) steg med 1,4 % där vi noterade en svag utveckling för nickel medan zinkpriserna steg dryga 9 %.  

Fondens utveckling under månaden var relativ volatil med en stark avslutning. Fonden har en relativt stor exponering mot mindre bolag där kortsiktiga likviditetsförändringar kan påverka kurserna både uppåt och nedåt. Som investerare bör man därför se utvecklingen över en längre period, gärna rullande tre- eller sexmånadsutveckling.  

Månadens kanske viktigaste händelse bland portföljbolagen var den kapitalanskaffning som OssDsign genomförde och där bolaget tillfördes SEK 150 miljoner före emissionskostnader. Samtidigt beslutade bolaget att helt fokusera på ortobiologimarknaden i USA. Verksamheten inom kranimplantat, där skalbarhet såväl som marknads-och lönsamhetspotential är betydligt mindre, avvecklas. Detta betyder minskat kapitalbehov och att bolaget har möjlighet att bli kassaflödes-positiva i det medellånga perspektivet. Ossdsign erhöll dessutom ett utökat marknadsgodkännande, för sin produkt Catalyst, från FDA. Catalyst, med en bruttomarginal överstigande 90 % växte med  453 % under kvartal två (40 % sekventiellt). Det utökade godkännandet gäller för användandet av produkten i ryggradsburar och bör stärka tillväxtmöjligheterna avsevärt. Börsvärdet på OssDsign är fortfarande lågt, cirka SEK 600 miljoner, och bolaget är i början av sin tillväxtresa. Vi räknar med att fler institutioner får upp intresset för bolaget och aktien. där vi ser en betydande uppsida.  

I vårt brev för juli månad skrev vi kortfattat att vi åter har investerat i Enea (mjukvara). Under september träffade vi vd:n Anders Lidbeck och blev stärkta i vår tro till bolaget och till aktien. Nedan utvecklar vi vår syn på bolaget och varför vi ser stor uppsida i aktien.

I april i år meddelade bolaget att en av dess kunder, en ledande europeisk teleoperatör, avslutade ett kontrakt innan slutlig leverans. Kontraktssumman uppgick ursprungligen till EUR 24 miljoner och var inom området molnbaserad datahantering i 5G-nätverk. Det var upptakten till de stora förändringar som annonserades under sommaren med byte av vd, kostnadsreduktioner och effektiviseringar (vilket stärker kassaflödet med omkring SEK 60 miljoner) samt en total översyn av produktportföljen inom Telekom. Det senare ledde till nedskrivningar av immateriella tillgångar om SEK 520 miljoner. I efterhand står det klart att bolagets ambitiösa planer för datahantering i 5G-nätverk varit för offensiva och att åtgärder krävdes. Eneas nye vd valde att ta fram den stora yxan vilket vi applåderar. Men Enea står och faller inte med denna verksamhet; den utgör ett av totalt tio verksamhets-områden. Övriga områden utvecklas väl med god lönsamhet. Bolagets största område är cyber-säkerhet där man nått goda framgångar och där tillväxten även framöver ser attraktiv ut. Anders Lidbeck var i vårt möte tydlig med att försäljningsinsatserna kommer bli spetsigare och fokuseras mot affärer där man har stor chans att vinna. Enea genererar starka kassaflöden och initierade ett återköpsprogram i samband med strukturåtgärderna. Resultatmässigt påverkas man självklart negativt av åtgärderna under 2023, men målet om en tillväxttakt över 10 % samt en EBITDA marginal över 35 % ligger fast. Vi tror Anders Lidbeck kommer lyckas med vända bolaget vilket ger en stor potential i aktien.

Avslutningsvis vill vi tacka våra medinvesterare för förtroendet!

Månadens bolagsbesök

Bland portföljbolagen träffade vi bland annat OssDsign, Billerud, Online Brands, Opter, Frontline och Enea.

I syfte att få bättre inblick i industri- och gruv-konjunkturen träffade vi även Sandvik.

Månadens största bidragare
  • Billerud – Förpackningar
  • Frontline - Transport
  • OssDsign - Medicinteknik
  • Dolphin Drilling – Energi
  • Hafnia – Transport

Relaterade artiklar

Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Räntefallet gav en överraskande stark börs för november
Fortsatt tjurig marknad för småbolag, aktiv stock-picking betalar sig