Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Långsiktigt fokus betalar sig

Lyssna in på maj månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt. Inspelad 5 juni 2024.

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 10,87% respektive 9,63% i maj efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg med 5,07% i maj.

Bland fondens större innehav gav Calliditas (läkemedel), Pierce Group (e-handel) och Initiator Pharma (bioteknik) bra bidrag. Bland fondens mindre och medelstora positioner noterade vi goda bidrag från Smart Eye (mjukvara), Cint Group (mjukvara) och Enea (mjukvara). Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 138,8%. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 5,4% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 101,0%. Den genomsnittliga årsavkastningen för fonden sedan start är 14,1%.

Marknaden och bolagen

Maj blev en stark månad på de globala utvecklade aktiemarknaderna. MSCI World steg med 4,1%, S&P 500 steg med 5,0% medan EURO STOXX 50 noterade en uppgång om 2,4%. Tillväxtmarknaderna utvecklades något lugnare Hang Seng och MSCI Kina steg med 2,5% respektive 2,5%. I Norden utvecklades den norska marknaden återigen starkast med en uppgång om 5,1%. I Finland steg index med 4,6%. Danmark och Sverige noterade mer modesta uppgångar om 3,5% och 2,8%. De nordiska småbolagen steg med 5,1% medan de svenska småbolagen steg med 5,6%. Oljepriset försvagades markant och sjönk med 7% under månaden och har fortsatt sjunka under inledningen av juni. OPEC (de oljeexporterande ländernas organisation) möttes 2 juni och beslutade att förlänga de pågående produktionsbegränsningarna och fasa ut dessa med slutdatum 31 december 2025.   

Månadens stora händelse i fonden var japanska Asahi Keseis kontant bud på Calliditas. Vi investerade i Calliditas redan vid börsnoteringen 2018 och vi har aktivt handlat aktien under åren. Budpremien om 83% är förstås hög även om vi mottar det med blandade känslor. Calliditas befinner sig i en mycket spännande fas där man fick fullt godkännande i USA under fjärde kvartalet och försäljningen accelererar. Ett godkännande i Europa bör komma under innevarande år då man dessutom vänder till lönsamhet och genererar starka kassaflöden. 

Pierce Group levererade en bra rapport för första kvartalet där bolaget vänt den negativa trenden både vad gäller försäljning och resultat. Åtgärderna som vd Göran Dahlin rivstartade med under förra sommaren börjar bära frukt. Genom att minska antalet anställa och ställa om organisationen har man inte bara minskat kostnader utan också skapat mer flexibilitet och produktägande hos anställda. Det ska poängteras att innevarande år sannolikt blir en mellanår resultatmässigt, men redan 2025 bör marginallyftet bli betydande. Trots en god kursutveckling under 2024 ser vi en bra potential i aktien.

BHG Group höll en kapitalmarknadsdag med uppdaterade finansiella mål. Ledningen utstrålar optimism efter att man lyckats stärka balansräkningen utan nyemission. De avyttringar och kostnadsprogram man genomfört börjar ge resultat. Även här ser vi att 2025 kan bli ett mycket intressant år. 

Mjukvaruföretaget Smart Eye rapporterade en försäljningstillväxt om 34% där försäljningen inom Automotive växte 138%. Bolaget befinner sig i en intressant inflektionspunkt med accelererande ramp-up inom Automotive och där man förväntar sig positivt EBITDA mot slutet av året. Aktien har varit mycket volatil och föll från toppen strax över 200 SEK till under 50 SEK. Vi har tidigare varit investerade i bolaget och återinvesterade när bolaget genomförde sin, förhoppningsvis, sista nyemission under våren.

I vårt förra månadsbrev skrev vi om Getinge där vi gjorde en investering i mitten av april. Kortsiktigt visade det sig vara bra då bolagets rapport för första kvartalet var bättre än väntat. Kort därefter kom dock negativa nyheter i form av ett varningsbrev från FDA. Även om den direkta resultateffekten av detta inte blir så markant så bidrar det till marknadens skepsis och osäkerhet vad gäller bolagets kvalitetsarbete. Vår bedömning är ett det krävs åtminstone ett par kvartal utan negativa överraskningar för att förtroendet ska återvända.

Vi noterar också att förvärvsaktiviteten ökat betänkligt med ett flertal bud under månaden.

Avslutningsvis vill vi som alltid tacka våra medinvesterare för förtroendet. Tveka inte att höra av er med kommentarer eller frågor. 

Månadens bolagsbesök

Vi har bland annat träffat Ossdsign, Pierce, Flerie Invest och Sinch. Vi har även deltagit i flera seminarium samt i ett antal konferenssamtal. 

Månadens största bidragare
  • Calliditas – Läkemedel
  • Pierce Group – E-handel
  • Smart Eye – Mjukvara
  • Initiator Pharma – Bioteknik
  • Cint Group – Mjukvara

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Aktier - en helårsaktivitet
Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Positiv utveckling i ett stökigt börsklimat
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid