Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ett starkt aprilresultat och ett språng för Bonesupport

Lyssna in på första avsnittet av 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Johan Eriksson och Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer, intressanta möten med bolag och vart vi har vårt fokus framåt.
Ladda ner PDF

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 4,11 % i april efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg 2,03 % i april.

Bland fondens större innehav gav Bonesupport (medicinteknik), Online Brands (e-handel) och Lundbeck (läkemedel) bra bidrag. Bland de medelstora innehaven med goda bidrag kan nämnas Dometic (fritidsprodukter), Attendo (äldreomsorg) och Opter (mjukvara). Fondens blankade innehav hade som grupp en svag negativ påverkan drivet av kort position i OMX-terminen medan kortningar i individuella aktier gav ett relativt mindre negativt bidrag under månaden.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 69,9 %. Den genom-snittliga årsavkastningen sedan start är 10,1 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 1,0 % och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 72,2 %.

Marknad och bolagen

Rapportsäsongen för det större börjar lida mot sitt slut. Industribolag fortsätter att kommunicera en fortsatt stark orderingång, samtidigt som stora orderböcker sakta arbetas ned. Den brist på vissa komponenter som hämmade produktionen under fjolåret har i de flesta fall lättat betydligt. Därmed flyter produktionen bättre och med mindre underabsorption stärks marginalerna. Priskomponenten har fortsatt vara positiv och här blir det intressant att följa utvecklingen kommande kvartal genom att flera viktiga insatsvaror nu sjunkit i pris. Tilltron till bolag med inriktning mot konsument har varit svag alltsedan räntorna började stiga. Vi noterar dock att bolag som Dometic, Thule och Electrolux regerade kraftigt positivt efter sina rapporter. Det är möjligen ett tecken på att pessimismen i gruppen nått sin kulmen.

Bonesupport presenterade en mycket stark rapport för första kvartalet. Fokus inför, var försäljnings-utvecklingen för Cerament G i USA. Utfallet slog både marknadens och våra förväntningarna. Överraskningen berodde framför allt på att befintliga sjukhus/kirurger inte valt att invänta en längre uppföljning utan använt Cerament G tätt inpå senast gjorda operation. Vi kan inte annat än tolka detta som att produkten ger ett gott mervärde för patienterna och sjukhusen. Expansionen fortsätter i USA och Bonesupport har uppskattningsvis nått 10% av möjliga sjukhuskanaler idag. Bolaget är fortsatt tidigt i sin försäljningscykel och Cerament  G har goda möjligheter att uppnå en försäljning på miljardnivå i USA. Viktig milstolpe var även att Bonesupport visade positivt resultat för första gången i bolagets historia. Under 2023 skickar Bonesupport in ansökan om att bredda Cerament G till den störta indikationen trauma. Vi ser god förutsättningar för ett godkännande. Vi arbetar aktivt med företagsbesök och ser ett stort värde i fysiska möten. Under 2023 har vi träffat Bonesupports ledningen för avstämning under februari, mars och april. Vi investerade för första gången i Bonesupport hösten 2017 och ser fortsatt god uppsida i aktien trots stark utveckling under året.

Attendo verkar i en politiskt utsatt miljö. Branschkollegan Humana fick tidigare i år sitt tillstånd att bedriva personlig assistans och hemtjänst indraget, men har fått beviljad inhibition under perioden för överklagande. Trots att Attendo inte har någon verksamhet inom området föll kursen initialt. Det speglar den våta filt som omger denna politiskt känsliga sektor.

Attendos rapport visade en klar resultatvändning. Höjda ersättningar i Finland samt en positiv beläggningstrend i den svenska verksamheten för äldrevård bidrog. Bolaget flaggade även för fortsatt höjda ersättningar under andra kvartalet i Finland. Den finska verksamheten visade en kraftig resultatförbättring från fjolårets förlust om 18 miljoner SEK till en vinst om 73 miljoner SEK, motsvarande en EBITA-marginal om 6.4 %. Marginalen för affärsområde Skandinavien minskade något, från 7,0 % till 6,4 %, på grund av kostnadsökningar som ännu ej kunnat kompenserats. Den underliggande verksamheten utvecklades emellertid positivt, med en fortsatt ökning av beläggningen i boenden som drivs i egen regi. Trots en mycket stark kursutveckling i år, ser vi fortsatt 25-30 % uppsida i aktien.

Lundbeck, ett av fondens större positioner, står inför ett spännande år. FDA:s rådgivande organ gav i april ett positivt utslag för indikationen agitation inom Alzheimers sjukdom. Beslutet av FDA kommer tas senast 10 maj. Ett positivt utfall innebär att Rexulti blir det första godkända läkemedlet för denna indikation.

Avslutningsvis vill vi tacka vår medinvesterare för ert förtroende!

Månadens bolagsbesök

Bland våra innehav träffade vi bland annat Bonesupport, Camurus. Därtill hade vi en handfull bolagsmöten med nya potentiella innehav.

Månadens största bidragare
  • Bonesupport – Medicinteknik
  • Online Brands – e-handel
  • Lundbeck – Läkemedel
  • Dometic – Fritidsprodukter
  • Attendo – Äldreomsorg

Relaterade artiklar

Långsiktigt fokus betalar sig
Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Räntefallet gav en överraskande stark börs för november