Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Volatilitet i innehaven och positiva besked från Initiator Pharma

Lyssna in på juni månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt.
Öppna PDF

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C sjönk 2,66 % respektive 2,65 % i juni efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg 0,5 % i juni.

Bland fondens större innehav gav Bonesupport (medicinteknik) bra bidrag medan positionerna i Pierce (e-handel) och Online Brands (e-handel) bidrog negativt. Bland de medelstora innehaven med goda bidrag kan nämnas Initiator Pharma (läkemedelsutveckling) och Nordic Semiconductor (teknik). Norska Dolphin Drilling (oljeservice) påverkade fondens avkastning negativt efter emissionsbesked. Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 53,8 %. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 7,9 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 1,6 % och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 68,4 %. 

Marknad och bolagen

Juni var en stark börsmånad sett ur ett globalt perspektiv. MSCI World steg med 5,7 % medan EURO STOXX 50 stängde upp 4,4 %. De nordiska börserna hängde inte med, där Sverige, med en uppgång om 2,1 % var den bästa marknaden. Vi noterar att flera bolag utnyttjade den goda marknaden till att stärka sina balansräkningar via riktade nyemissioner. Det finns fortsatt ett stort behov av kapital framför allt från mindre bolag. 

Initiator Pharma (läkemedelsutveckling) presenterade två viktiga nyheter under juni. Bolaget fick studieresultat för en mindre Fas 2-studie inom psykogen erektil dysfunktion. Patientunderlaget var 24 personer men bolaget lyckades ändock uppvisa signifikanta resultat mellan placebo och aktiv behandling. Viktigt att poängtera är att patienterna var sin egen kontroll, så kallad cross-over, och att patienterna inte tidigare svarat på nuvarande behandlingsalternativ (de så kallade PDE5-hämmare såsom Viagra). Det styrker resultatet. 

Därtill har Initiator Pharma fullrekryterat sin Fas 2b-studie för organisk erektil dysfunktion (120 patienter). Det är en kort utläsning och top line-resultat kommer senast i början av Q423. Erektil dysfuntion är ett stort problem där 30-50 % av patienterna inte svarar på Viagra eller andra PDE5-hämmare. Dessa ”non-responders” kommer vara Initiator Pharmas målgrupp. Viagra omsatte omkring 2 miljarder USD (cirka 50% marknadsandel) innan generiska alternativ tog marknad. Vi tror betalningsvilja samt viljan att prova nya alternativ är hög. Patientpopulationen är stor och marknadspotentialen torde vara i linje med Viagras peak sales. Aktien har dessvärre handlats svagt efter resultatet. Läkemedelsutveckling lockar tyvärr inte nya investerare i dagens börsklimat. Vi finner börsvärdet om 370m SEK väldigt lågt.

Vinstvarningen från Getinge (medicinteknik) kom som en kalldusch för oss och övriga marknaden. Ledningen hade tidigare indikerat att de problem man haft med vissa produkter endast skulle få mindre påverkan vilket visade sig vara fel. Getinge är ett bolag som historiskt haft kvalitetsproblem i produktionen men vd Mattias Perjos tycktes ha löst dessa problem. Uppenbarligen var så inte fallet och marknadens förtroende har fått sig en ordentlig törn. Aktien är dock lågt värderad och om man lyckas vända utvecklingen finns en ordentlig uppsida.

Dolphin Drilling (oljeservice) har ingått i portföljen sedan hösten 2022. I slutet av juni aviserade bolaget en emission för att finansera förvärvet av två enheter från Transocean. Affären hade förhandlats sedan i slutet av förra året. Dolphin hade innan affären annonserades lyckats förlänga det kontrakt som en av enheterna har och därmed var återbetalningstiden på hela transaktionen under två år. Aktiemarknaden var dock njugg och bolagets tvingades göra emissionen till dryga 30 % rabatt. Fondens avkastning påverkades signifikant negativt av detta. Vi har framfört våra kritiska åsikter om emissionen till ledning och rådgivare, men ser fortsatt mycket stor uppsida i aktien.

Fondens exponering i Pierce och Online Brands båda verksamma inom e-handel, var negativa bidragsgivare under juni. Kurserna har gått ned under mycket marginell omsättning. I Pierce kom nyheten att den tillförordnade vd:n sedan Q4 byts ut mot en extern rekrytering. Vi ser detta som ett tecken på att Verdane, störste ägare sedan ett år tillbaka, tar ytterligare kommande i bolaget. 

Ett nygammalt innehav i portföljen är Arjo (medicinteknik) där kursen sjunkit nästan 70 % under de senaste 18 månaderna. Efter fem kvartal av resultatminskningar tror vi att trenden vänt och vi har initierat en medelstor position.

Avslutningsvis vill vi tacka vår medinvesterare för ert förtroende!

Månadens bolagsbesök

Vi träffade Initiator Pharma, efter publiceringen av de lovande resultaten vi skrev om ovan. 

Vi var i Norge och träffade bolag inom vätgasproduktion samt koldioxiduppfångning. Vi äger i dag inget av dessa bolag, men besöken gav oss mycket ny kunskap om en spännande del av energiomställningen.  

Månadens största bidragare
  • Initiator Pharma – Bioteknik
  • Nordic Semiconductor – Teknik
  • Himalaya Shopping – Torrbulk
  • Dometic – Konsumentvaror
  • Bonesupport – Medicinteknik

Relaterade artiklar

Långsiktigt fokus betalar sig
Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Räntefallet gav en överraskande stark börs för november