Dokument

Teckning av andelar
Teckning kan ske dagligen i Adrigo Hedge och månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Inlösen av andelar
Inlösen kan ske dagligen i Adrigo Hedge och månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S.
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Överföring av andelar
Överföring kan ske dagligen i Adrigo Hedge och månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Faktablad
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Fondbestämmelser
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Informationsbroschyr
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Gällande avgifter
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Årsberättelser
Adrigo Hedge
Årsberättelse 2018
Årsberättelse 2017
Årsberättelse 2016
Årsberättelse 2015
Årsberättelse 2014
Årsberättelse 2013
Årsberättelse 2012
Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008
Årsberättelse 2007
Årsberättelse 2006

Halvårsredogörelser
Adrigo Hedge
Halvårsredogörelse 2019
Halvårsredogörelse 2018
Halvårsredogörelse 2017
Halvårsredogörelse 2016
Halvårsredogörelse 2015
Halvårsredogörelse 2014
Halvårsredogörelse 2013
Halvårsredogörelse 2012
Halvårsredogörelse 2011
Halvårsredogörelse 2010
Halvårsredogörelse 2009
Halvårsredogörelse 2008
Halvårsredogörelse 2007

Årsberättelser
Adrigo Small & Midcap L/S
Årsberättelse 2018
Årsberättelse 2017

Halvårsredogörelser
Adrigo Small & Midcap L/S
Halvårsredogörelse 2019
Halvårsredogörelse 2018

Övriga dokument
Ersättningspolicy
Behandling av personuppgifter