Dokument

Teckning av andelar
Teckning kan ske månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S
Vänligen kontakta info@adrigo.se.

 

Inlösen av andelar
Inlösen kan ske månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S.
Vänligen kontakta info@adrigo.se.

 

Överföring av andelar
Överföring kan ske månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S
Vänligen kontakta info@adrigo.se.

 

Fondbestämmelser
Adrigo Small & Midcap L/S
Informationsbroschyr
Adrigo Small & Midcap L/S