Dokument

Teckning av andelar
Teckning kan ske månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S
Adrigo Small & Midcap L/S
Inlösen av andelar
Inlösen kan ske månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S.
Adrigo Small & Midcap L/S
Överföring av andelar
Överföring kan ske månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S
Fondbestämmelser
Adrigo Small & Midcap L/S
Informationsbroschyr
Adrigo Small & Midcap L/S