Dokument

Teckning av andelar
Teckning kan ske dagligen i Adrigo Hedge och månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S
Inlösen av andelar
Inlösen kan ske dagligen i Adrigo Hedge och månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S.
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S
Överföring av andelar
Överföring kan ske dagligen i Adrigo Hedge och månadsvis i Adrigo Small & Midcap L/S
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S