Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Genomförande av fusion: Gladiator med Adrigo Small & Midcap L/S

Adrigo A graphic

Fusionen av fond Gladiator med fond Adrigo Small & Midcap L/S har genomförts i enlighet med ingiven fusionsplan som godkändes av Finansinspektionen den 28 januari 2022. Fonden Gladiator upphörde därmed den 2 maj 2022. Efter fusionen äger tidigare andelsägare i Gladiator nu andelar i Adrigo Small & Midcap L/S, klass C SEK. Mer information om fusionen, så som revisorns yttrande om utbytesförhållandet, kan erhållas av förvaltningsbolaget East Capital Asset Management S.A. vid förfrågan.

Relaterade artiklar

Fonderna Adrigo Small & Midcap och Gladiator slås samman