Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

East Capital Group släpper hållbarhetsrapport

East Capital Group Sustainable Investment Report 2021

Efter att ha drivit ESG-frågor på tillväxt- och frontiermarknader under 25 år, tillämpar vi inom East Capital Group unika insikter och metoder i våra investeringar. Idag publicerar vi den första hållbarhetsrapporten, Sustainable Investment Report, som omfattar hela East Capital Group. Rapporten presenterar verktyg och utfall från alla gruppens varumärken: Adrigo, East Capital, East Capital Real Estate och Espiria.

"Sällan har riskbedömning, aktivt ägarskap och god tillsyn varit så viktigt som idag. När East Capital investerar ser vi att grundlig analys och aktieägarengagemang både leder till positiv förändring och högre avkastning"

Karine Hirn
Hållbarhetschef, East Capital Group
Läs mer på eastcapital.group
Ladda ner rapporten