Adrigo Small & Midcap L/S

Följ vår fondutveckling!

Adrigo Small & Midcap L/S investerar i nordiska små och mellanstora bolag. Vi på Adrigo är glada över att kunna erbjuda en hedgefond som har möjlighet att ta tillvara de investeringsmöjligheter som finns i denna typ av bolag, som ofta är underanalyserade av de stora bankerna.

Denna fond är ett starkt komplement till Adrigo Hedge som har låg risk och fokuserar på de större och mer likvida bolagen i Norden. Adrigo Small & Midcap L/S förvaltas av Staffan Östlin som har 30 års erfarenhet från den nordiska aktiemarknaden. Adrigo Small & Midcap L/S startade den 1a november 2017.

Läs mer om Adrigo Small & Midcap: Intervju med Staffan Östlin

Per 2020-03-31
NAV
Avkastning under 2020
Avkastning sedan start
 
Per 2020-04-07
Estimat April*
Indikativt NAV*

 
108,80
-17,33%
+8,80%
 
 
TBA
TBA

 
 

Nästa teckningstillfälle: 27 April

Anmälan måste vara Adrigo tillhanda senast tre bankdagar före sista bankdagen i månaden.

 

*Estimat/Indikativt NAV fastställs per den sista bankdagen varje vecka och beräknas före avdrag för innevarande månads upplupna förvaltningsavgifter. NAV fastställs den sista bankdagen varje månad, efter avdrag för månadens förvaltningsavgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. En investering i Adrigo Small & Midcap L/S kan både stiga och sjunka i värde. Det finns ingen garanti att återfå hela det kapital som investerats i fonden.