Om oss

Adrigo är latin och betyder ”att växa, att förhöja”. Det är självfallet syftet med Adrigo Small & Midcap L/S, att uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än risken i de aktiemarknader där fonderna investerar. Läs mer om hur vi arbetar med förvaltningen>>

Adrigo är en del av East Capital Group som är en global koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter.

East Capital Group äger även East Capital som är en kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader och Espiria som bedriver global förvaltning av aktier och räntor.

 

Portföljförvaltare: Adrigo Kapitalförvaltning, särskilt företagsnamn till East Capital Financial Services AB.

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A., bolaget är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) som är Finansinspektionen i Luxemburg. Mer information om East Capital Asset Management S.A finns på East Capitals hemsida. Delegering av portföljförvaltningen sker till East Capital Financial Services.

 

Förvaltare

 

Staffan Östlin
(Förvaltare och CIO) har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys och mäkleri från bl a Carnegie, SEB Enskilda och Handelsbanken. Under åren 2006-2013 drev Staffan en egen verksamhet inom investeringar och corporate finance. Staffan kommer närmast från ett arbete som fondförvaltare och delansvarig för hedgefonden Quest1 med inriktning mot små och medelstora nordiska bolag. Staffan arbetade med Quest1 från fondens start 2013 till 2017.Linkedin
Johan Eriksson
(Förvaltare) är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet. Johan har tidigare arbetat som portföljförvaltare på Swedia Capital och har även arbetat som konsult på Deloitte samt som analytiker på Handelsbanken.Linkedin

 

 

Hållbarhet

 

Karine Hirn
Hållbarhetschef för East Capital Group samt partner och en av grundarna. Innan Karine började på East Capital var hon ansvarig för Eastbridge Bank i Moskva och under 1994-1995 arbetade hon som konsult för olika finansieringsprojekt i Volgaregionen i Ryssland och var ansvarig för ett kreditriskutbildningsprogram vid NBD bank i ryska Nizjnij-Novgorod. Karine har universitetsexamen från EM Lyon i Frankrike samt en forskarexamen från Institut d’Etudes Politiques IEP i Paris. Hon har även studerat vid Moscow Financial Academy samt vid svenska handelshögskolan i Helsingfors. Hon talar franska, engelska, ryska och svenska.
Paul Nissan
Paul arbetar med ESG analys och frågor om hållbara investeringar inom East Capital Group. Han började på East Capital 2017 parallellt med sina studier och blev befordrad till sin nuvarande roll 2019. Paul har en masterexamen i finans från Uppsala Universitet och en magisterexamen i redovisning från Mälardalens Högskola.