Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyheter

Här kan du ta del av de senaste uppdateringarna från Adrigo.

Adrigo Small And Midcap LS 730X480 7