Förvaltning

Fundamental analys
Analys av företagens ekonomiska siffror, möten med företagsledningar, ibland även med andra personer som har god insikt i företaget eller branschens utsikter. Vi vill skapa en uppfattning kring om huruvida aktien är under- eller övervärderad, och vad som ska förändra denna värderingsanomali i framtiden. Vår metodik för fundamental analys har vi använt framgångsrikt under många år.

Företagsbesök och alternativ information
Varje år träffar vi över 200 spännande företag på den nordiska marknaden. Vi lär känna ledning och personal men gärna också leverantörer, konkurrenter och kunder. Det senare är vad vi betraktar som ’alternativ information’, dvs ett komplement till det vi kan få från företagets ledning, hemsida och rapporter. Ibland kan vi också få viktiga signaler via officiell statistik som visar hur insiders i det analyserade bolaget har köpt eller sålt i de egna aktieinnehaven.

Värderingsprocessen
Vi är inte låsta vid någon speciell värderingsmodell, men vi tittar i första hand på kassaflödesbaserade modeller. Kassaflödet blir en allt viktigare variabel i värderingen i takt med att redovisningsreglerna blir allt snårigare. Det är viktigt att vi känner att vi kan förstå värderingsutsikterna för vår investering, både vad gäller potentialen och risken. Några exempel på områden som vi inte investerar i är biotech och exploateringsbolag, där det är omöjligt för en utomstående att göra en korrekt värdering.

Nordisk hemmaplan
Vi gräver helst där vi står, det vill säga i Norden. Vi har arbetat på den nordiska marknaden i närmre 30 år. Här vet vi hur saker fungerar och här har vi byggt upp våra kontakter. Vi placerar endast på de nordiska marknaderna, det blir tryggast så.

Portföljkonstruktion

Adrigo Small & Midcap L/S investerar i nordiska små och mellanstora bolag. Portföljen består vanligtvis av 15-25 aktieinnehav och 15-25 blankade positioner. I Adrigo Small & Midcap L/S är vår nettoexponering mot börsen i normala marknader 20-50%.

Ägarpolicy
Läs mer i East Capital gruppens ägarpolicy om vår syn på viktiga ägarrelaterade frågor >>