Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Staffan Östlin

Investeringsansvarig (CIO) och förvaltare

Staffan Östlin 615X405

Staffan startade Adrigo Small & Midcap L/S i november 2017. Han en bred expertis inom investeringar och marknaden med en karriär som sträcker sig över mer än tre decennier och som omfattar portföljförvaltning, aktieforskning, kreditstrategi samt aktieförsäljning på ledande nordiska institutioner som Carnegie Investment Bank, SEB Enskilda och Handelsbanken i både Stockholm och New York.

Precis före Adrigo hade Staffan rollen som fondförvaltare från starten av Origo Quest 1 - en hedgefond med fokus på nordiska små och medelstora företag. Origo Quest 1 hade en årlig avkastning på 16,1 % från start och fram tills Staffan lämnade fonden.

08-123 45 67

070-123 45 67

Medarbetare

Staffan Östlin 200X200

Staffan Östlin

Investeringsansvarig (CIO) och förvaltare

Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.

Staffan Östlin

Karine Hirn 2 200X200

Karine Hirn

Hållbarhetschef, East Capital Group

Karine är hållbarhetschef, samt partner och en av grundarna av East Capital Group. Karine har universitetsexamen från EM Lyon i Frankrike samt en forskarexamen från Institut d’Etudes Politiques IEP i Paris. Hon talar franska, engelska, svenska, ryska samt grundläggande mandarin och spanska.

Paul Nissan 200X200

Paul Nissan

ESG-analys och hållbara investeringar, East Capital Group

Paul arbetar med hållbarhets- och ESG-analys för East Capital Group. Han började 2017 parallellt med sina studier och antog sin nuvarande roll 2019. Paul har en masterexamen i finans från Uppsala universitet och en masterexamen i redovisning från Mälardalens högskola.