Riskhantering

Som du säkert förstått tar vi riskhantering på allvar. Vi själva vill kunna sova gott om natten och att våra medinvesterare också ska kunna göra det. Förutom den balanserade portföljkonstruktionen föregås varje investeringsbeslut av en riskanalys där vi tittar noggrant på avkastningspotential i förhållande till förlustrisken.

Genom att metodiskt arbeta för att reducera risk har risknivån i Adrigo Hedge över tiden varit låg, vilket styrks av en uppmätt standardavvikelse sedan start som ligger omkring 5%. Standard-avvikelsen är ett sätt att mäta risk, där man tittar på hur jämn en fonds avkastning är över tiden. Ju lägre variationer (standardavvikelse) en fond har, desto lägre risk.

I diagrammet visar vi hur Adrigo Hedge utvecklades under de två sämsta börsåren sedan fondens start, dvs 2008 och 2011, i jämförelse med ett nordiskt aktieindex (OMXN40 Index). När börsindex föll över 50% 2008 minskade Adrigo Hedge med 3,5%. Motsvarande siffror för 2011 var -18,6% för börsindex, och -0,2% för Adrigo Hedge.