Adrigo Hedge

Följ vår fondutveckling!

I december 2019 fyllde Adrigo Hedge tretton år. Under dessa år har vi kunnat testa vårt förvaltnings-koncept, och sett hur det fungerat i både bra och dåliga börstider. Vi tror att fonder bäst kan utvärderas genom att studera en hel börscykel, dvs hur utvecklas fonden när börsen går upp – och när den går ned?

Adrigo Hedge är absolutavkastande, och vår målsättning är att få bra absolut avkastning till lägre risk än risken i de nordiska börserna.

Du kan själv bedöma vår utveckling genom att studera chartet nedan, eller genom att läsa våra månadsbrev, som innehåller all historisk data.

Fonden har sedan start avkastat 68,48%, jämfört med referensräntan STIBOR som avkastat 14,41% under samma tidsperiod.

Per 2019-12-30
Avkastning under 2019
Avkastning sedan start
NAV
 
Per 2020-01-23
Avkastning Januari
NAV

 
-6,88%
+68,48%
148,84
 
 
+0,05%
148,92

Adrigo Hedge är daglighandlad. Anmälan skall vara Adrigo Asset Management AB tillhanda senast kl. 14.00 den bankdag anmälan ska ske. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 är motsvarande tidsgräns kl. 10.00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. En investering i Adrigo Hedge kan både stiga och sjunka i värde. Det finns ingen garanti att återfå hela det kapital som investerats i fonden.