Förvaltare & Ledning

hakan-filipsson Håkan Filipson
(Grundare och Styrelseordförande) tillträdde som styrelseordförande i juni 2018. Håkan har jobbat som analytiker och mäklare sedan 1985, bl. a. hos Enskilda, FIBA/CAI Cheuvreux och inom sitt eget företag, A-Brokers. Håkan har även varit VD för CAI Cheuvreux Nordic, och marknadschef för CAI Cheuvreux Europe.
Staffan Östlin
(Förvaltare och CIO) har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys och mäkleri från bl a Carnegie, SEB Enskilda och Handelsbanken. Under åren 2006-2013 drev Staffan en egen verksamhet inom investeringar och corporate finance. Staffan kommer närmast från ett arbete som fondförvaltare och delansvarig för hedgefonden Quest1 med inriktning mot små och medelstora nordiska bolag. Staffan arbetade med Quest1 från fondens start 2013 till 2017. Staffan är ansvarig förvaltare för fonderna Adrigo Small & Midcap L/S och Adrigo Hedge och jobbar från feb 2020 på East Capital till vilka Adrigo delegerat portföljförvaltningen.
Johan Eriksson
(Förvaltare) är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet. Johan har tidigare arbetat som portföljförvaltare på Swedia Capital och har även arbetat som konsult på Deloitte samt som analytiker på Handelsbanken. Johan förvaltar Adrigo Small & Midcap L/S och jobbar från feb 2020 på East Capital, till vilka Adrigo delegerat portföljförvaltningen.
Stefan Gavelin
(VD) är utbildad civilekonom från Lunds Universitet och har jobbat inom finansbranschen sedan 2004. Stefan kommer senast från JRS Asset Management där han jobbade som Risk Manager. Stefan har tidigare även jobbat som riskanalytiker på Wahlstedt & Sageryd och fem år i Storbritannien, bl. a. på London & Capital Asset Management och Poalim Asset Management.