Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Johan Eriksson

Förvaltare

Johan Eriksson 615X405

Johan började på Adrigo i februari 2018. Innan Adrigo var han portföljförvaltare på Swedia Capital. Johan har även en bakgrund från Deloitte där han arbetade som redovisnings- och managementkonsult. Under studietiden praktiserade han på Handelsbanken. Johan har en masterexamen i Business and Management från Uppsala universitet.

08-123 45 67

070-123 45 67

Investeringsteam

Staffan Östlin 200X200

Staffan Östlin

Investeringsansvarig (CIO) och förvaltare

Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.

Mer om Staffan

Johan Eriksson 200X200

Johan Eriksson

Förvaltare

Johan har arbetat som förvaltare för Adrigo sedan 2018. Han har en masterexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetat på bland annat Swedia Capital, Deloitte och Handelsbanken.

Mer om Johan

Hållbarhetsteam

Karine Hirn 200X200

Karine Hirn

Hållbarhetschef och partner, East Capital Group

Karine är hållbarhetschef för East Capital Group, där hon även är partner och en av grundarna till East Capital. Karine har en masterexamen i Management från EM Lyon och en examen från Sciences Po Paris. Hon talar franska, engelska, svenska, ryska samt grundläggande mandarin och spanska.

Paul Nissan 200X200

Paul Nissan

Analytiker ESG och hållbara investeringar, East Capital Group

Paul arbetar med analys gällande ESG och hållbara investeringar. Han började på East Capital 2017. Paul har en masterexamen i finans från Uppsala Universitet och en magisterexamen i redovisning från Mälardalens Högskola.