Fondbolaget

Adrigo Assets ManagementAdrigo Hedge och Adrigo Small & Midcap L/S förvaltas av Adrigo Asset Management, ett svenskt fondbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget är baserat i Stockholm och ägs till drygt 45% av Melker Schörling (via bolag), Mikael Ekdahl (via bolag) och Carl-Henric Svanberg. Resterande del ägs av företagets anställda, styrelse och grundare.

AAM’s verksamhet bygger på fondförvaltning av individer som har lång erfarenhet från finansbranschen. Vi eftersträvar även en effektiv administrativ process, där externa experter kompletterar vår egen personal för att skapa säkerhet, effektivitet och skalbarhet i verksamheten. Våra nyckelord i bolaget är etik, professionalism och ärlighet.

Adrigo Asset Managements mål är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för förvaltningen av vår fonder, Adrigo Hedge och Adrigo Small & Midcap L/S. Målsättningen i fonderna är att ge andelsägarna en god absolut avkastning till lägre risk än risken i de aktiemarknader där respektive fond investerar.