Styrelse & Ägare

Bo Hägg (Ordförande), har en lång karriär i de svenska finansiella marknaderna bakom sig, bl. a. hos Östgöta Enskilda Bank och OM-gruppen.

Anders Klintorph, som tidigare var tradingchef på SEB Asset Management, hade arbetat inom svensk aktiehandel i närmare 40 år, innan han slutade 2008.

Anna Elam, har arbetat med marknadsföring hos P&G och L’Oreal och grundade därefter Event Factory som framgångsrikt utvecklat marknadsföringsevents inom fondbranschen.

Stefan Gavelin, är VD för Adrigo Asset Management AB och har jobbat inom finansbranschen sedan 2004.

Ägare
Bolaget ägs till drygt 45% av Melker Schörling (via bolag), Mikael Ekdal (via bolag) och Carl-Henric Svanberg. Resterande del ägs av företagets anställda, styrelse och ledning.

Arigo Management - Styrelsen
Styrelsen, från vänster:
Bo Hägg, Anna Elam, Anders Klintorph, Stefan Gavelin