Styrelse & Ägare

Bo Hägg (Ordförande), har en lång karriär i de svenska finansiella marknaderna bakom sig, bl. a. hos Östgöta Enskilda Bank och OM-gruppen.

Anna Elam, har arbetat med marknadsföring hos P&G och L’Oreal och grundade därefter Event Factory som framgångsrikt utvecklat marknadsföringsevents inom fondbranschen.

Anders Klintorph, som tidigare var tradingchef på SEB Asset Management, hade arbetat inom svensk aktiehandel i närmare 40 år, innan han slutade 2008.

Stefan Gavelin, är VD för Adrigo Asset Management AB och har jobbat inom finansbranschen sedan 2004.

Ägare
Bolaget ägs till drygt 45% av Melker Schörling (via bolag), Mikael Ekdal (via bolag) och Carl-Henric Svanberg. Resterande del ägs av företagets anställda, styrelse och ledning.

Arigo Management - Styrelsen
Styrelsen, från vänster:
Bo Hägg, Anna Elam, Anders Klintorph, Stefan Gavelin