Förvaltare & Ledning

Investeringsteamet för Adrigo Hedge, tillika ledningen för Adrigo Asset Management AB, har alla 10-30 års erfarenhet från de nordiska finansiella marknaderna.
Goran_Tornee Göran Tornée
(Grundare och Styrelseordförande) tillträdde som styrelseordförande i mars 2018. Göran var fram till slutet av 2017 ansvarig förvaltare av Adrigo Hedge. Innan dess har han närmare 25 års erfarenhet från SEB, Enskilda, CAI Cheuvreux och från egen aktieförvaltning. Göran har haft flera chefsbefattningar under sin karriär, bland annat som aktiechef och bitr. regionchef inom Enskilda/SEB.
hakan-filipsson Håkan Filipson
(Grundare, CIO och Portföljansvarig) har jobbat som analytiker och mäklare sedan 1985, bl. a. hos Enskilda, FIBA/CAI Cheuvreux och inom sitt eget företag, A-Brokers. Håkan har även varit VD för CAI Cheuvreux Nordic, och marknadschef för CAI Cheuvreux Europe.
Daniel Åhlin
(Förvaltare) har en magisterexamen i Corporate & Financial Management från Linköpings Universitet och har även studerat vid Tekniska Universitetet i Sydney. Innan Daniel anslöt till Adrigo i december 2014 jobbade han i sex år som Analytiker på en Long/Short Equity Hedgefond som drivs av Alsback Förvaltning AB. Daniel har även erfarenhet från Handelsbanken Capital Markets.
Staffan Östlin
(Förvaltare) har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys och mäkleri från bl a Carnegie, SEB Enskilda och Handelsbanken. Under åren 2006-2013 drev Staffan en egen verksamhet inom investeringar och corporate finance. Staffan kommer närmast från ett arbete som fondförvaltare och delansvarig för hedgefonden Quest1 med inriktning mot små och medelstora nordiska bolag. Staffan arbetade med Quest1 från fondens start 2013 till 2017. Staffan är ansvarig förvaltare för fonden Adrigo Small & Midcap L/S.
Stefan Gavelin
(VD) är utbildad civilekonom från Lunds Universitet och har jobbat inom finansbranschen sedan 2004. Stefan kommer senast från JRS Asset Management där han jobbade som Risk Manager. Stefan har tidigare även jobbat som riskanalytiker på Wahlstedt & Sageryd och fem år i Storbritannien, bl. a. på London & Capital Asset Management och Poalim Asset Management.