Dokument

Teckning av andelar
Teckning kan ske månadsvis och anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före månadsskiftet.
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Inlösen av andelar
Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före månadsskiftet.
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Överföring av andelar
Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före månadsskiftet.
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Faktablad
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Fondbestämmelser
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Informationsbroschyr
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Gällande avgifter
Adrigo Hedge
Adrigo Small & Midcap L/S

Adrigo Asset Management – Ersättningspolicy

Årsberättelser
Adrigo Hedge – Tidigare publicerade årsberättelser.
Årsberättelse 2016
Årsberättelse 2015
Årsberättelse 2014
Årsberättelse 2013
Årsberättelse 2012
Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008
Årsberättelse 2007
Årsberättelse 2006

Halvårsredogörelser
Adrigo Hedge – Tidigare publicerade halvårsredogörelser.
Halvårsredogörelse 2017
Halvårsredogörelse 2016
Halvårsredogörelse 2015
Halvårsredogörelse 2014
Halvårsredogörelse 2013
Halvårsredogörelse 2012
Halvårsredogörelse 2011
Halvårsredogörelse 2010
Halvårsredogörelse 2009
Halvårsredogörelse 2008
Halvårsredogörelse 2007