Ladda ner

Anmälningssedel
Teckning kan ske månadsvis och anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före månadsskiftet.

Begära inlösen
Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före månadsskiftet.

Överföring av fondandelar
Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före månadsskiftet.

Faktablad

Fondbestämmelser

Informationsbroschyr

Gällande avgifter

Ersättningspolicy

Årsberättelser
Tidigare publicerade årsberättelser.

Årsberättelse 2016
Årsberättelse 2015
Årsberättelse 2014
Årsberättelse 2013
Årsberättelse 2012
Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008
Årsberättelse 2007
Årsberättelse 2006

Halvårsredogörelser
Tidigare publicerade halvårsredogörelser.

Halvårsredogörelse 2016
Halvårsredogörelse 2015
Halvårsredogörelse 2014
Halvårsredogörelse 2013
Halvårsredogörelse 2012
Halvårsredogörelse 2011
Halvårsredogörelse 2010
Halvårsredogörelse 2009
Halvårsredogörelse 2008
Halvårsredogörelse 2007